Παρακολούθηση
Emmanuel KIEFFER
Emmanuel KIEFFER
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uni.lu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tackling Large-Scale and Combinatorial Bi-level Problems with a Genetic Programming Hyper-heuristic
E Kieffer, G Danoy, MR Brust, P Bouvry, A Nagih
IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2019
352019
A GP Hyper-Heuristic Approach for Generating TSP Heuristics
G Duflo, E Kieffer, MR Brust, G Danoy, P Bouvry
2019 IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium …, 2019
312019
Management of an Academic HPC Research Computing Facility: The ULHPC Experience 2.0
S Varrette, H Cartiaux, S Peter, E Kieffer, T Valette, A Olloh
6th High Performance Computing and Cluster Technologies Conference (HPCCT 2022), 2022
262022
Hybrid mobility model with pheromones for UAV detection task
E Kieffer, G Danoy, P Bouvry, A Nagih
Computational Intelligence (SSCI), 2016 IEEE Symposium Series on, 1-8, 2016
182016
Bayesian optimization approach of general bi-level problems
E Kieffer, G Danoy, P Bouvry, A Nagih
Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion …, 2017
162017
From communities to protein complexes: A local community detection algorithm on PPI networks
S Dilmaghani, MR Brust, CHC Ribeiro, E Kieffer, G Danoy, P Bouvry
Plos one 17 (1), e0260484, 2022
142022
Visualizing the template of a chaotic attractor
M Olszewski, J Meder, E Kieffer, R Bleuse, M Rosalie, G Danoy, P Bouvry
arXiv preprint arXiv:1807.11853, 2018
122018
Bayesian optimisation to select Rössler system parameters used in Chaotic Ant Colony Optimisation for Coverage
M Rosalie, E Kieffer, MR Brust, G Danoy, P Bouvry
Journal of computational science 41, 101047, 2020
102020
A new Co-evolutionary Algorithm Based on Constraint Decomposition
E Kieffer, G Danoy, P Bouvry, A Nagih
Parallel and Distributed Processing Symposium Workshops (IPDPSW), 2017 IEEE …, 2017
92017
Clustering approaches for visual knowledge exploration in molecular interaction networks
M Ostaszewski, E Kieffer, G Danoy, R Schneider, P Bouvry
BMC bioinformatics 19 (1), 308, 2018
62018
Multi-objective evolutionary approach for the satellite payload power optimization problem
E Kieffer, A Stathakis, G Danoy, P Bouvry, EG Talbi, G Morelli
Computational Intelligence in Multi-Criteria Decision-Making (MCDM), 2014 …, 2014
62014
Predicting near-optimal skin distance in Verlet buffer approach for Discrete Element Method
AWM Chekaraou, X Besseron, A Rousset, E Kieffer, B Peters
2020 IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium …, 2020
42020
Automatic Software Tuning of Parallel Programs for Energy-Aware Executions
S Varrette, F Pinel, E Kieffer, G Danoy, P Bouvry
International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics, 144-155, 2019
42019
Optimizing the Resource and Job Management System of an Academic HPC and Research Computing Facility
S Varrette, E Kieffer, F Pinel
21st IEEE Intl. Symp. on Parallel and Distributed Computing (ISPDC'22), 2022
32022
Evolutionary Learning of Private Equity Recommitment Strategies
E Kieffer, F Pinel, T Meyer, G Gloukoviezoff, H Lucius, P Bouvry
2021 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), 1-8, 2021
32021
A Competitive Approach for Bi-Level Co-Evolution
E Kieffer, G Danoy, P Bouvry, A Nagih
2018 IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium …, 2018
32018
A new modeling approach for the biobjective exact optimization of satellite payload configuration
E Kieffer, G Danoy, P Bouvry, A Nagih
International Transactions in Operational Research, 2017
32017
RESIF 3.0: Toward a Flexible & Automated Management of User Software Environment on HPC facility✱
S Varrette, E Kieffer, F Pinel, E Krishnasamy, S Peter, H Cartiaux, ...
Practice and Experience in Advanced Research Computing, 1-4, 2021
22021
Evolving a deep neural network training time estimator
F Pinel, J Yin, C Hundt, E Kieffer, S Varrette, P Bouvry, S See
International Conference on Optimization and Learning, 13-24, 2020
22020
Cloud Brokering with Bundles: Multi-objective Optimization of Services Selection
J Musial, E Kieffer, M Guzek, G Danoy, SS Wagle, P Bouvry, J Blazewicz
Foundations of Computing and Decision Sciences, 2019
22019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20