Παρακολούθηση
Weiguo Fan, Patrick Fan
Weiguo Fan, Patrick Fan
Henry B. Tippie Excellence Chair in Business Analytics, University of Iowa
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uiowa.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Social presence, trust, and social commerce purchase intention: An empirical research
B Lu, W Fan, M Zhou
Computers in Human behavior 56, 225-237, 2016
9662016
The power of social media analytics
W Fan, MD Gordon
Communications of the ACM 57 (6), 74-81, 2014
7632014
Tapping the power of text mining
W Fan, L Wallace, S Rich, Z Zhang
Communications of the ACM 49 (9), 77, 2006
7162006
A comparative analysis of major online review platforms: Implications for social media analytics in hospitality and tourism
Z Xiang, Q Du, Y Ma, W Fan
Tourism Management 58, 51-65, 2017
6752017
Exploring the Computing Literature with Visualization and Stepping Stones & Pathways
E Fox, FD Neves, X Yu, R Shen, S Kim, W Fan
Communications of the ACM 56 (12), 52-58, 2013
555*2013
A new image classification method using CNN transfer learning and web data augmentation
D Han, Q Liu, W Fan
Expert Systems with Applications 95, 43-56, 2018
3902018
Determinants of users’ continuance of social networking sites: A self-regulation perspective
H Lin, W Fan, PYK Chau
Information & Management 51 (5), 595-603, 2014
3622014
Understanding the determinants of online review helpfulness: A meta-analytic investigation
H Hong, D Xu, GA Wang, W Fan
Decision Support Systems 102, 1-11, 2017
3092017
Optimizing web search using web click-through data
GR Xue, HJ Zeng, Z Chen, Y Yu, WY Ma, WS Xi, WG Fan
Proceedings of the thirteenth ACM international conference on Information …, 2004
3052004
Probabilistic question answering on the web
D Radev, W Fan, H Qi, H Wu, A Grewal
Proceedings of the 11th international conference on World Wide Web, 408-419, 2002
2842002
Vehicle defect discovery from social media
AS Abrahams, J Jiao, GA Wang, W Fan
Decision Support Systems 54 (1), 87-97, 2012
2782012
Improving web search results using affinity graph
B Zhang, H Li, Y Liu, L Ji, W Xi, W Fan, Z Chen, WY Ma
Proceedings of the 28th annual international ACM SIGIR conference on …, 2005
2722005
The joint moderating role of trust propensity and gender on consumers’ online shopping behavior
Y Chen, X Yan, W Fan, M Gordon
Computers in Human Behavior 43, 272-283, 2015
2362015
ExpertRank: A topic-aware expert finding algorithm for online knowledge communities
GA Wang, J Jiao, AS Abrahams, W Fan, Z Zhang
Decision Support Systems, 2013
2322013
A genetic programming framework for content-based image retrieval
RS Torres, AX Falcão, MA Gonçalves, JP Papa, B Zhang, W Fan, EA Fox
Pattern Recognition 42 (2), 283-292, 2009
2252009
Effective and efficient dimensionality reduction for large-scale and streaming data preprocessing
J Yan, B Zhang, N Liu, S Yan, Q Cheng, W Fan, Q Yang, W Xi, Z Chen
IEEE transactions on Knowledge and Data Engineering 18 (3), 320-333, 2006
2182006
An integrated text analytic framework for product defect discovery
AS Abrahams, W Fan, GA Wang, Z Zhang, J Jiao
Production and Operations Management 24 (6), 975-990, 2015
2172015
Learning to advertise
A Lacerda, M Cristo, MA Gonçalves, W Fan, N Ziviani, B Ribeiro-Neto
Proceedings of the 29th annual international ACM SIGIR conference on …, 2006
2112006
Evaluating Web-based Question Answering Systems.
DR Radev, H Qi, H Wu, W Fan
LREC, 2002
2042002
Competitive actions and dynamics in the digital age: An empirical investigation of social networking firms
DR Gnyawali, W Fan, J Penner
Information Systems Research 21 (3), 594-613, 2010
1802010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20