Παρακολούθηση
Miguel Couceiro
Miguel Couceiro
Professor at LORIA (CNRS – Inria Nancy Grand Est – Université de Lorraine)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inria.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Characterizations of discrete Sugeno integrals as polynomial functions over distributive lattices
M Couceiro, JL Marichal
Fuzzy Sets and Systems 161 (5), 694-707, 2010
832010
Analogy-preserving functions: a way to extend Boolean samples
M Couceiro, N Hug, H Prade, G Richard
26th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2017), 1-7, 2017
532017
On a quasi-ordering on Boolean functions
M Couceiro, M Pouzet
Theoretical computer science 396 (1-3), 71-87, 2008
482008
Composition of Post classes and normal forms of Boolean functions
M Couceiro, S Foldes, E Lehtonen
Discrete mathematics 306 (24), 3223-3243, 2006
432006
On closed sets of relational constraints and classes of functions closed under variable substitutions
M Couceiro, S Foldes
Algebra Universalis 54, 149-165, 2005
402005
Head-to-head comparison of clustering methods for heterogeneous data: a simulation-driven benchmark
G Preud’Homme, K Duarte, K Dalleau, C Lacomblez, E Bresso, ...
Scientific reports 11 (1), 4202, 2021
382021
Generalizations of Świerczkowski’s lemma and the arity gap of finite functions
M Couceiro, E Lehtonen
Discrete mathematics 309 (20), 5905-5912, 2009
382009
Characterizations of idempotent discrete uninorms
M Couceiro, J Devillet, JL Marichal
Fuzzy Sets and Systems 334, 60-72, 2018
342018
On the effect of variable identification on the essential arity of functions on finite sets
M Couceiro, E Lehtonen
International Journal of Foundations of Computer Science 18 (05), 975-986, 2007
322007
On the lattice of equational classes of Boolean functions and its closed intervals
M Couceiro
arXiv preprint arXiv:1105.3452, 2011
302011
Galois theory for sets of operations closed under permutation, cylindrification, and composition
M Couceiro, E Lehtonen
Algebra universalis 67, 273-297, 2012
292012
A solution to a problem of D. Lau: Complete classification of intervals in the lattice of partial Boolean clones
M Couceiro, L Haddad, K Schölzel, T Waldhauser
2013 IEEE 43rd International Symposium on Multiple-Valued Logic, 123-128, 2013
282013
Polynomial functions over bounded distributive lattices
M Couceiro, JL Marichal
arXiv preprint arXiv:0901.4888, 2009
282009
Representations and characterizations of polynomial functions on chains
M Couceiro, JL Marichal
arXiv preprint arXiv:0811.0309, 2008
272008
Decompositions of functions based on arity gap
M Couceiro, E Lehtonen, T Waldhauser
Discrete mathematics 312 (2), 238-247, 2012
242012
Functional equations, constraints, definability of function classes, and functions of Boolean variables
M Couceiro, S Foldes
Acta Cybernetica 18 (1), 61-75, 2007
222007
Behavior of analogical inference wrt Boolean functions
M Couceiro, N Hug, H Prade, G Richard
IJCAI 2018-27th International Joint Conference on Artificial Intelligence …, 2018
212018
A neural approach for detecting morphological analogies
S Alsaidi, A Decker, P Lay, E Marquer, PA Murena, M Couceiro
2021 IEEE 8th International Conference on Data Science and Advanced …, 2021
202021
Join-irreducible Boolean functions
M Bouaziz, M Couceiro, M Pouzet
Order 27 (3), 261-282, 2010
202010
Definability of Boolean function classes by linear equations over GF (2)
M Couceiro, S Foldes
Discrete Applied Mathematics 142 (1-3), 29-34, 2004
202004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20