Παρακολούθηση
Signe Normand
Signe Normand
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα biology.au.dk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The role of biotic interactions in shaping distributions and realised assemblages of species: implications for species distribution modelling
MS Wisz, J Pottier, WD Kissling, L Pellissier, J Lenoir, CF Damgaard, ...
Biological Reviews 88 (1), 15-30, 2013
16362013
Accelerated increase in plant species richness on mountain summits is linked to warming
MJ Steinbauer, JA Grytnes, G Jurasinski, A Kulonen, J Lenoir, H Pauli, ...
Nature 556 (7700), 231-234, 2018
7732018
21st century climate change threatens mountain flora unequally across Europe
R Engler, CF Randin, W Thuiller, S Dullinger, NE Zimmermann, ...
Global Change Biology 17 (7), 2330-2341, 2011
7132011
Plant functional trait change across a warming tundra biome
AD Bjorkman, IH Myers-Smith, SC Elmendorf, S Normand, N Rüger, ...
Nature 562 (7725), 57-62, 2018
6502018
Complexity revealed in the greening of the Arctic
IH Myers-Smith, JT Kerby, GK Phoenix, JW Bjerke, HE Epstein, ...
Nature Climate Change 10 (2), 106-117, 2020
6362020
Climate change and plant distribution: local models predict high‐elevation persistence
CF Randin, R Engler, S Normand, M Zappa, NE ZIMMERMANN, ...
Global Change Biology 15 (6), 1557-1569, 2009
6362009
What do we gain from simplicity versus complexity in species distribution models?
C Merow, MJ Smith, TC Edwards Jr, A Guisan, SM McMahon, S Normand, ...
Ecography 37 (12), 1267-1281, 2014
6122014
Glacial refugia of temperate trees in Europe: insights from species distribution modelling
JC Svenning, S Normand, M Kageyama
Journal of Ecology 96 (6), 1117-1127, 2008
4122008
Applications of species distribution modeling to paleobiology
JC Svenning, C Fløjgaard, KA Marske, D Nógues-Bravo, S Normand
Quaternary Science Reviews 30 (21), 2930-2947, 2011
3272011
Postglacial migration supplements climate in determining plant species ranges in Europe
S Normand, RE Ricklefs, F Skov, J Bladt, O Tackenberg, JC Svenning
Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences, rspb20102769, 2011
2962011
Postglacial dispersal limitation of widespread forest plant species in nemoral Europe
JC Svenning, S Normand, F Skov
Ecography 31 (3), 316-326, 2008
2802008
The influence of paleoclimate on present-day patterns in biodiversity and ecosystems
JC Svenning, WL Eiserhardt, S Normand, A Ordonez, B Sandel
Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics 46, 551-572, 2015
2782015
The influence of interspecific interactions on species range expansion rates
JC Svenning, D Gravel, RD Holt, FM Schurr, W Thuiller, T Münkemüller, ...
Ecography 37 (12), 1198-1209, 2014
2622014
Importance of abiotic stress as a range‐limit determinant for European plants: insights from species responses to climatic gradients
S Normand, UA Treier, C Randin, P Vittoz, A Guisan, JC Svenning
Global Ecology and Biogeography 18 (4), 437-449, 2009
2622009
Environmental and historical imprints on beta diversity: insights from variation in rates of species turnover along gradients
MC Fitzpatrick, NJ Sanders, S Normand, JC Svenning, S Ferrier, AD Gove, ...
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 280 (1768), 20131201, 2013
2082013
Environmental and historical imprints on beta diversity: insights from variation in rates of species turnover along gradients
MC Fitzpatrick, NJ Sanders, S Normand, JC Svenning, S Ferrier, AD Gove, ...
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 280 (1768), 20131201, 2013
2082013
Shift in cytotype frequency and niche space in the invasive plant Centaurea maculosa
UA Treier, O Broennimann, S Normand, A Guisan, U Schaffner, T Steinger, ...
Ecology 90 (5), 1366-1377, 2009
2052009
Benchmarking novel approaches for modelling species range dynamics
D Zurell, W Thuiller, J Pagel, JS Cabral, T Münkemüller, D Gravel, ...
Global Change Biology 22 (8), 2651-2664, 2016
1972016
Status and trends in Arctic vegetation: Evidence from experimental warming and long-term monitoring
AD Bjorkman, M García Criado, IH Myers-Smith, V Ravolainen, ...
Ambio 49 (3), 678-692, 2020
1962020
Past and future range shifts and loss of diversity in dwarf willow (Salix herbacea L.) inferred from genetics, fossils and modelling
IG Alsos, T Alm, S Normand, C Brochmann
Global Ecology and Biogeography 18 (2), 223-239, 2009
1852009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20