Παρακολούθηση
Siome Goldenstein
Siome Goldenstein
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Automatic fruit and vegetable classification from images
A Rocha, DC Hauagge, J Wainer, S Goldenstein
Computers and Electronics in Agriculture 70 (1), 96-104, 2010
3342010
Vision of the unseen: Current trends and challenges in digital image and video forensics
A Rocha, W Scheirer, T Boult, S Goldenstein
ACM Computing Surveys (CSUR) 43 (4), 1-42, 2011
3182011
Multiclass from binary: Expanding one-versus-all, one-versus-one and ecoc-based approaches
A Rocha, SK Goldenstein
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems 25 (2), 289-302, 2013
1952013
Points of interest and visual dictionaries for automatic retinal lesion detection
A Rocha, T Carvalho, HF Jelinek, S Goldenstein, J Wainer
IEEE transactions on biomedical engineering 59 (8), 2244-2253, 2012
1552012
A hierarchical segmentation of articulated bodies
F De Goes, S Goldenstein, L Velho
Computer graphics forum 27 (5), 1349-1356, 2008
1442008
Optical computer recognition of facial expressions associated with stress induced by performance demands
DF Dinges, RL Rider, J Dorrian, EL McGlinchey, NL Rogers, Z Cizman, ...
Aviation, space, and environmental medicine 76 (6), B172-B182, 2005
1192005
Video pornography detection through deep learning techniques and motion information
M Perez, S Avila, D Moreira, D Moraes, V Testoni, E Valle, S Goldenstein, ...
Neurocomputing 230, 279-293, 2017
1112017
Scalable nonlinear dynamical systems for agent steering and crowd simulation
S Goldenstein, M Karavelas, D Metaxas, L Guibas, E Aaron, A Goswami
Computers & Graphics 25 (6), 983-998, 2001
932001
A kinect-based wearable face recognition system to aid visually impaired users
LB Neto, F Grijalva, VRML Maike, LC Martini, D Florencio, ...
IEEE Transactions on Human-Machine Systems 47 (1), 52-64, 2016
902016
Image Phylogeny by Minimal Spanning Trees
Z Dias, A Rocha, S Goldenstein
Information Forensics and Security, IEEE Transactions on 7 (2), 774-788, 2012
842012
Probabilistic multiagent patrolling
T Sak, J Wainer, SK Goldenstein
Brazilian Symposium on Artificial Intelligence, 124-133, 2008
772008
Assessing the need for referral in automatic diabetic retinopathy detection
R Pires, HF Jelinek, J Wainer, S Goldenstein, E Valle, A Rocha
IEEE Transactions on Biomedical Engineering 60 (12), 3391-3398, 2013
722013
Pornography classification: The hidden clues in video space–time
D Moreira, S Avila, M Perez, D Moraes, V Testoni, E Valle, S Goldenstein, ...
Forensic science international 268, 46-61, 2016
702016
The best of both worlds: Combining 3d deformable models with active shape models
C Vogler, Z Li, A Kanaujia, S Goldenstein, D Metaxas
2007 IEEE 11th International Conference on Computer Vision, 1-7, 2007
592007
Statistical cue integration in dag deformable models
SK Goldenstein, C Vogler, D Metaxas
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 25 (7), 801-813, 2003
582003
First steps toward image phylogeny
Z Dias, A Rocha, S Goldenstein
2010 IEEE International Workshop on Information Forensics and Security, 1-6, 2010
572010
Facial movement analysis in ASL
C Vogler, S Goldenstein
Universal Access in the Information Society 6 (4), 363-374, 2008
562008
Video Phylogeny: Recovering Near-Duplicate Video Relationships
Z Dias, A Rocha, S Goldenstein
IEEE Workshop on Information Forensics and Security (WIFS), 2011
492011
Graph-based bag-of-words for classification
FB Silva, RO Werneck, S Goldenstein, S Tabbone, RS Torres
Pattern Recognition 74, 266-285, 2018
482018
Eyes on the target: Super-resolution and license-plate recognition in low-quality surveillance videos
H Seibel, S Goldenstein, A Rocha
IEEE access 5, 20020-20035, 2017
462017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20