Παρακολούθηση
Theofilos Mailis
Theofilos Mailis
National and Kapodistrian University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα image.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Emotion recognition through facial expression analysis based on a neurofuzzy network
SV Ioannou, AT Raouzaiou, VA Tzouvaras, TP Mailis, KC Karpouzis, ...
Neural Networks 18 (4), 423-435, 2005
3152005
Fusing MPEG-7 visual descriptors for image classification
E Spyrou, HL Borgne, T Mailis, E Cooke, Y Avrithis, N O’Connor
International Conference on Artificial Neural Networks, 847-852, 2005
972005
Semantic access to streaming and static data at Siemens
E Kharlamov, T Mailis, G Mehdi, C Neuenstadt, Ö Özçep, M Roshchin, ...
Journal of Web Semantics 44, 54-74, 2017
952017
Ontology-based integration of streaming and static relational data with optique
E Kharlamov, S Brandt, E Jimenez-Ruiz, Y Kotidis, S Lamparter, T Mailis, ...
Proceedings of the 2016 International Conference on Management of Data, 2109 …, 2016
682016
Towards analytics aware ontology based access to static and streaming data
E Kharlamov, Y Kotidis, T Mailis, C Neuenstadt, C Nikolaou, Ö Özçep, ...
International Semantic Web Conference, 344-362, 2016
422016
Optimization techniques for fuzzy description logics
N Simou, T Mailis, G Stoilos, G Stamou
23rd international workshop on description logics DL2010, 244, 2010
342010
Tractable reasoning with vague knowledge using fuzzy
T Mailis, G Stoilos, N Simou, G Stamou, S Kollias
Journal of Intelligent Information Systems 39 (2), 399-440, 2012
282012
An ontology-mediated analytics-aware approach to support monitoring and diagnostics of static and streaming data
E Kharlamov, Y Kotidis, T Mailis, C Neuenstadt, C Nikolaou, Ö Özçep, ...
Journal of Web Semantics 56, 30-55, 2019
252019
Expressive reasoning with horn rules and fuzzy description logics
T Mailis, G Stoilos, G Stamou
International Conference on Web Reasoning and Rule Systems, 43-57, 2007
242007
Reasoning with large A-Boxes in fuzzy Description Logics using DL reasoners: an experimental evaluation
P Cimiano, P Haase, Q Ji, T Mailis, G Stamou, G Stoilos, T Tran, ...
Proceedings of the ESWC workshop on advancing reasoning on the web …, 2008
232008
Enabling semantic access to static and streaming distributed data with optique
E Kharlamov, S Brandt, M Giese, E Jiménez-Ruiz, Y Kotidis, S Lamparter, ...
Proceedings of the 10th ACM International Conference on Distributed and …, 2016
222016
A semantic approach to polystores
E Kharlamov, T Mailis, K Bereta, D Bilidas, S Brandt, E Jiménez-Ruiz, ...
2016 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 2565-2573, 2016
202016
Balonse: Temporal aspects of dance movement and its ontological representation
KE Raheb, T Mailis, V Ryzhikov, N Papapetrou, Y Ioannidis
European Semantic Web Conference, 49-64, 2017
182017
Answering fuzzy conjunctive queries over finitely valued fuzzy ontologies
S Borgwardt, T Mailis, R Peñaloza, AY Turhan
Journal on Data Semantics 5 (2), 55-75, 2016
132016
Employing -Reasoners for Fuzzy Query Answering
T Mailis, AY Turhan
Joint International Semantic Technology Conference, 63-78, 2014
112014
Expressive reasoning with horn rules and fuzzy description logics
T Mailis, G Stoilos, G Stamou
Knowledge and information systems 25 (1), 105-136, 2010
112010
Tractable reasoning based on the fuzzy EL++ algorithm
T Mailis, G Stoilos, N Simou, G Stamou
Proceedings of the Fourth International Conference on Uncertainty Reasoning …, 2008
102008
Finding data should be easier than finding oil
E Kharlamov, M Skjæveland, D Hovland, T Mailis, E Jimenez-Ruiz, ...
2018 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 1747-1756, 2018
92018
An efficient index for RDF query containment
T Mailis, Y Kotidis, V Nikolopoulos, E Kharlamov, I Horrocks, Y Ioannidis
Proceedings of the 2019 International Conference on Management of Data, 1499 …, 2019
82019
Conjunctive query answering in finitely-valued fuzzy description logics
T Mailis, R Peñaloza, AY Turhan
International Conference on Web Reasoning and Rule Systems, 124-139, 2014
82014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20