Παρακολούθηση
Dídac Surís
Dídac Surís
PhD student, Columbia University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα columbia.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Overcoming catastrophic forgetting with hard attention to the task
J Serrà, D Surís, M Miron, A Karatzoglou
Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning (ICML), 2018
9892018
Jointly Discovering Visual Objects and Spoken Words from Raw Sensory Input
D Harwath, A Recasens, D Surís, G Chuang, A Torralba, J Glass
The European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018
2222018
Vipergpt: Visual inference via python execution for reasoning
D Surís, S Menon, C Vondrick
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2023
2022023
Cross-modal Embeddings for Video and Audio Retrieval
D Surís, A Duarte, A Salvador, J Torres, X Giró-i-Nieto
European Conference on Computer Vision (ECCV) Workshops, 2018
792018
Learning the predictability of the future
D Surís, R Liu, C Vondrick
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
582021
Resin: A dockerized schema-guided cross-document cross-lingual cross-media information extraction and event tracking system
H Wen, Y Lin, T Lai, X Pan, S Li, X Lin, B Zhou, M Li, H Wang, H Zhang, ...
Proceedings of the 2021 Conference of the North American Chapter of the …, 2021
502021
It's time for artistic correspondence in music and video
D Surís, C Vondrick, B Russell, J Salamon
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2022
242022
FLEX: Full-body grasping without full-body grasps
P Tendulkar, D Surís, C Vondrick
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2023
182023
Globetrotter: Connecting languages by connecting images
D Surís, D Epstein, C Vondrick
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2022
18*2022
Learning to Learn Words from Visual Scenes
D Surís, D Epstein, H Ji, SF Chang, C Vondrick
European Conference on Computer Vision, 434-452, 2020
14*2020
Learning words by drawing images
D Suris, A Recasens, D Bau, D Harwath, J Glass, A Torralba
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
122019
Revealing occlusions with 4d neural fields
B Van Hoorick, P Tendulkar, D Surís, D Park, S Stent, C Vondrick
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2022
112022
pix2gestalt: Amodal Segmentation by Synthesizing Wholes
E Ozguroglu, R Liu, D Surís, D Chen, A Dave, P Tokmakov, C Vondrick
arXiv preprint arXiv:2401.14398, 2024
12024
Representing spatial trajectories as distributions
D Suris Coll-Vinent, C Vondrick
Advances in Neural Information Processing Systems 35, 13731-13744, 2022
12022
Delay minimization in dynamic and scalable multi-operator wireless backhauling
D Surís, A Agustin, J Vidal
2017 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC …, 2017
12017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–15