Παρακολούθηση
Nikolaos Pappas
Nikolaos Pappas
Associate Professor, Linköping University (LiU)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα liu.se - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Age of information: A new concept, metric, and tool
A Kosta, N Pappas, V Angelakis
Foundations and Trends® in Networking 12 (3), 162-259, 2017
6722017
On the role of age of information in the Internet of Things
MA Abd-Elmagid, N Pappas, HS Dhillon
IEEE Communications Magazine 57 (12), 72-77, 2019
3242019
Probabilistic caching in wireless D2D networks: Cache hit optimal versus throughput optimal
Z Chen, N Pappas, M Kountouris
IEEE Communications Letters 21 (3), 584-587, 2017
2202017
Semantics-empowered communication for networked intelligent systems
M Kountouris, N Pappas
IEEE Communications Magazine 59 (6), 96-102, 2021
2112021
Age and Value of Information: Non-linear Age Case
A Kosta, N Pappas, A Ephremides, V Angelakis
IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT), 326-330, 2017
1992017
The IEEE 1918.1 “tactile internet” standards working group and its standards
O Holland, E Steinbach, RV Prasad, Q Liu, Z Dawy, A Aijaz, N Pappas, ...
Proceedings of the IEEE 107 (2), 256-279, 2019
1752019
A reinforcement learning framework for optimizing age of information in RF-powered communication systems
MA Abd-Elmagid, HS Dhillon, N Pappas
IEEE Transactions on Communications 68 (8), 4747-4760, 2020
1702020
Age of information of multiple sources with queue management
N Pappas, J Gunnarsson, L Kratz, M Kountouris, V Angelakis
2015 IEEE International Conference on Communications (ICC), 5935-5940, 2015
1412015
Age of information performance of multiaccess strategies with packet management
A Kosta, N Pappas, A Ephremides, V Angelakis
Journal of Communications and Networks 21 (3), 244-255, 2019
1192019
HetNets and massive MIMO: Modeling, potential gains, and performance analysis
M Kountouris, N Pappas
2013 IEEE-APS Topical Conference on Antennas and Propagation in Wireless …, 2013
972013
Allocation of heterogeneous resources of an IoT device to flexible services
V Angelakis, I Avgouleas, N Pappas, E Fitzgerald, D Yuan
IEEE Internet of Things Journal 3 (5), 691-700, 2016
912016
Resource optimization with flexible numerology and frame structure for heterogeneous services
L You, Q Liao, N Pappas, D Yuan
IEEE Communications Letters 22 (12), 2579-2582, 2018
892018
Optimal utilization of a cognitive shared channel with a rechargeable primary source node
N Pappas, J Jeon, A Ephremides, A Traganitis
Journal of Communications and Networks 14 (2), 162-168, 2012
862012
A Perspective on Time Toward Wireless 6G
P Popovski, F Chiariotti, K Huang, AE Kalør, M Kountouris, N Pappas, ...
Proceedings of the IEEE 110 (8), 1116-1146, 2022
802022
Optimization of free space optical wireless network for cellular backhauling
Y Li, N Pappas, V Angelakis, M Pióro, D Yuan
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 33 (9), 1841 - 1854, 2015
782015
The cost of delay in status updates and their value: Non-linear ageing
A Kosta, N Pappas, A Ephremides, V Angelakis
IEEE Transactions on Communications 68 (8), 4905-4918, 2020
742020
Relay-assisted multiple access with full-duplex multi-packet reception
N Pappas, M Kountouris, A Ephremides, A Traganitis
IEEE Transactions on Wireless Communications 14 (7), 3544 - 3558, 2015
712015
Age of information in a multiple access channel with heterogeneous traffic and an energy harvesting node
Z Chen, N Pappas, E Björnson, EG Larsson
IEEE INFOCOM 2019-IEEE Conference on Computer Communications Workshops …, 2019
702019
AoI-optimal joint sampling and updating for wireless powered communication systems
MA Abd-Elmagid, HS Dhillon, N Pappas
IEEE Transactions on Vehicular Technology 69 (11), 14110-14115, 2020
682020
The age of information in a discrete time queue: Stationary distribution and non-linear age mean analysis
A Kosta, N Pappas, A Ephremides, V Angelakis
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 39 (5), 1352-1364, 2021
662021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20