Παρακολούθηση
Matteo Zignani
Matteo Zignani
Assistant Professor (RTD-B), Computer Science Department - Università degli Studi di Milano
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unimi.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On the properties of human mobility
M Papandrea, KK Jahromi, M Zignani, S Gaito, S Giordano, GP Rossi
Computer Communications 87, 19-36, 2016
572016
Simulating human mobility patterns in urban areas
KK Jahromi, M Zignani, S Gaito, GP Rossi
Simulation Modelling Practice and Theory 62, 137-156, 2016
542016
Modelling political disaffection from Twitter data
C Monti, A Rozza, G Zappella, M Zignani, A Arvidsson, E Colleoni
Second International Workshop on Issues of Sentiment Discovery and Opinion …, 2013
422013
Link and Triadic Closure Delay: Temporal Metrics for Social Network Dynamics.
M Zignani, S Gaito, GP Rossi, X Zhao, H Zheng, BY Zhao
The 8th International AAAI Conference On Weblogs and Social Media - ICWSM 14 …, 2014
412014
Extracting human mobility patterns from GPS-based traces
M Zignani, S Gaito
Wireless Days (WD), 2010 IFIP, 1-5, 2010
402010
On the Bursty Evolution of Online Social Networks
S Gaito, M Zignani, GP Rossi, A Sala, X Wang, H Zheng, BY Zhao
Proceedings of the First ACM International Workshop on Hot Topics on …, 2012
392012
News Consumption during the Italian Referendum: A Cross-Platform Analysis on Facebook and Twitter
M Del Vicario, S Gaito, W Quattrociocchi, M Zignani, F Zollo
Data Science and Advanced Analytics (DSAA), 2017 IEEE International …, 2017
372017
Multidimensional human dynamics in mobile phone communications
C Quadri, M Zignani, L Capra, S Gaito, GP Rossi
PloS one 9 (7), e103183, 2014
302014
Extracting human mobility and social behavior from location‐aware traces
M Zignani, S Gaito, G Rossi
Wireless Communications and Mobile Computing, 2012
302012
Follow the "Mastodon": Structure and Evolution of a Decentralized Online Social Network
M Zignani, S Gaito, GP Rossi
Twelfth International Conference on Web and Social Media, 541-551, 2018
292018
How many places do you visit a day?
M Papandrea, M Zignani, S Gaito, S Giordano, GP Rossi
PerMoby, 2013
282013
Facencounter: bridging the gap between offline and online social networks
S Gaito, GP Rossi, M Zignani
2012 Eighth International Conference on Signal Image Technology and Internet …, 2012
192012
Monitoring emergency calls and social networks for COVID-19 surveillance. To learn for the future: the outbreak experience of the Lombardia region in Italy
S Castaldi, M Maffeo, BA Rivieccio, M Zignani, G Manzi, F Nicolussi, ...
Acta Bio Medica: Atenei Parmensis 91 (9-S), 29, 2020
162020
Predicting the Link Strength of" Newborn" Links
M Zignani, S Gaito, GP Rossi
Proceedings of the 25th international conference companion on World Wide Web …, 2016
162016
Geo-CoMM: A geo-community based mobility model
M Zignani
2012 9th Annual Conference on Wireless On-Demand Network Systems and …, 2012
152012
Calling, texting, and moving: multidimensional interactions of mobile phone users
M Zignani, C Quadri, S Gaito, GP Rossi
Computational Social Networks 2 (1), 1-24, 2015
142015
Mastodon content warnings: Inappropriate contents in a microblogging platform
M Zignani, C Quadri, A Galdeman, S Gaito, GP Rossi
Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media 13 …, 2019
132019
On non-routine places in urban human mobility
C Quadri, M Zignani, S Gaito, GP Rossi
2018 IEEE 5th International Conference on Data Science and Advanced …, 2018
132018
User identification across online social networks in practice: Pitfalls and solutions
A Esfandyari, M Zignani, S Gaito, GP Rossi
Journal of Information Science 44 (3), 377-391, 2018
122018
Urban communications and social interactions through the lens of mobile phone data
S Gaito, C Quadri, GP Rossi, M Zignani
Online Social Networks and Media 1, 70-81, 2017
112017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20