Παρακολούθηση
Sebastian Rößler
Sebastian Rößler
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dlr.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Evolution of thermokarst in East Siberian ice-rich permafrost: A case study
A Morgenstern, M Ulrich, F Günther, S Roessler, IV Fedorova, NA Rudaya, ...
Geomorphology 201, 363-379, 2013
1232013
Thermokarst in Siberian ice‐rich permafrost: Comparison to asymmetric scalloped depressions on Mars
M Ulrich, A Morgenstern, F Günther, D Reiss, KE Bauch, E Hauber, ...
Journal of Geophysical Research: Planets 115 (E10), 2010
652010
Collecting in situ remote sensing reflectances of submersed macrophytes to build up a spectral library for lake monitoring
P Wolf, S Rößler, T Schneider, A Melzer
European Journal of Remote Sensing 46 (1), 401-416, 2013
202013
Multispectral remote sensing of invasive aquatic plants using RapidEye
S Roessler, P Wolf, T Schneider, A Melzer
Earth Observation of Global Changes (EOGC), 109-123, 2013
182013
Terrestrial CDOM in lakes of Yamal peninsula: connection to lake and lake catchment properties
Y Dvornikov, M Leibman, B Heim, A Bartsch, U Herzschuh, ...
Remote Sensing 10 (2), 167, 2018
152018
Thermodenudation on Yamal peninsula as a source of the dissolved organic matter increase in thaw lakes
YA Dvornikov, MO Leibman, B Heim, AV Khomutov, S Roessler, ...
Earth Cryosphere 21, 28-37, 2017
112017
Remote sensing of snow cover variability and its influence on the runoff of Sápmi’s Rivers
S Rößler, MS Witt, J Ikonen, IA Brown, AJ Dietz
Geosciences 11 (3), 130, 2021
102021
Water constituent retrieval and littoral bottom mapping using hyperspectral APEX imagery and submersed artificial surfaces
S Rößler, P Wolf, T Schneider, S Zimmermann, A Melzer
EARSeL eProc 1, 44-57, 2013
82013
Coloured dissolved organic matter variability in tundra lakes of the central Lena River delta (N-Siberia)
T Sokorospekhova, B Heim, A Chetverova, I Fedorova, N Alekseeva, ...
Polarforschung 87 (2), 125-134, 2018
72018
Combining ALOS data and field investigations for the reconstruction of thermokarst evolution in the North Siberian Lena Delta
A Morgenstern, M Ulrich, F Guenther, S Roessler, H Lantuit
62008
Potential and Challenges of Harmonizing 40 Years of AVHRR Data: The TIMELINE Experience
S Dech, S Holzwarth, S Asam, T Andresen, M Bachmann, M Boettcher, ...
Remote Sensing 13 (18), 3618, 2021
42021
CDOM retrieval using measurements of downwelling irradiance
K Linnemann, P Gege, S Rößler, T Schneider, A Melzer
Remote Sensing of the Ocean, Sea Ice, Coastal Waters, and Large Water …, 2013
42013
Monitoring of invasive aquatic plants using multitemporal RapidEye-data
S Roessler, P Wolf, T Schneider, A Melzer
Proceedings of the 1st EARSeL Workshop on Temporal Analysis of Satellite …, 2012
32012
Detection of Snow Cover from Historical and Recent AVHHR Data—A Thematic TIMELINE Processor
S Rößler, AJ Dietz
Geomatics 2 (1), 144-160, 2022
22022
Evaluation of the anisotropy factor on aquatic test sites caused by RapidEye off-nadir data acquisition with the Mobile Goniometric System (MGS)
P Wolf, S Rößler, T Schneider, A Melzer
Proceedings of 5th RESA Workshop—From the Basics to the Service …, 2013
22013
Identifizierung und Überwachung invasiver Wasserpflanzen mit RapidEye
S Rößler, P Wolf, T Schneider, A Melzer
RapidEye Science Archive (RESA)-Vom Algorithmus zum Produkt, GITO Verlag …, 2012
22012
Methods for multitemporal mapping of submerged aquatic macrophytes using multi-and hperspectral remote sensing
S Rößler
Technische Universität München, 2014
12014
Quantitative derivation of key soil parameters on the basis of hyperspectral remote sensing data
A Bayer, A Müller, M Bachmann, S Rößler, S Weide
Proceedings of Hyperspectral Workshop 2010, 2010
12010
Four decades of geophysical land, ocean and atmosphere products over Europe to answer climate-related questions-the TIMELINE project
S Holzwarth, S Asam, M Bachmann, M Böttcher, A Dietz, C Eisfelder, ...
2022
Remote sensing of polar and cold regions
A Dietz, C Baumhoer, S Rößler, M Dirscherl, J Köhler, S Kaushik
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20