Παρακολούθηση
Weipan Xu (许伟攀)
Weipan Xu (许伟攀)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail2.sysu.edu.cn
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Social distance and SARS memory: impact on the public awareness of 2019 novel coronavirus (COVID-19) outbreak
H Chen, W Xu, C Paris, A Reeson, X Li
MedRxiv, 2020.03. 11.20033688, 2020
532020
A novel framework based on mask R-CNN and histogram thresholding for scalable segmentation of new and old rural buildings
Y Li, W Xu, H Chen, J Jiang, X Li
Remote Sensing 13 (6), 1070, 2021
342021
A comparative research on the rank-size distribution of cities in China and the United States based on urban nighttime light data
X Weipan, L Xun, C Haohui
Prog. Geogr 37, 385-396, 2018
102018
Developing China’s workforce skill taxonomy reveals extent of labor market polarization
W Xu, X Qin, X Li, H Chen, M Frank, A Rutherford, A Reeson, I Rahwan
Humanities and Social Sciences Communications 8 (1), 1-10, 2021
82021
The inverted U-shaped effect of urban hotspots spatial compactness on urban economic growth
W Xu, H Chen, E Frias-Martinez, M Cebrian, X Li
Royal Society Open Science 6 (11), 181640, 2019
72019
基于城市夜间灯光数据的中美两国城市位 规模分布对比
许伟攀, 李郇, 陈浩辉
地理科学进展 37 (03), 385-396, 2018
62018
The impact of COVID-19 on bike-sharing travel pattern and flow structure: evidence from Wuhan
Q Li, W Xu
Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 15 (3), 477-494, 2022
52022
Detecting industry clusters from the bottom up based on co-location patterns mining: A case study in Dongguan, China
Z Liu, X Chen, W Xu, Y Chen, X Li
Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science 48 (9), 2827-2841, 2021
42021
Automation impacts on China’s polarized job market
HC Chen, X Li, M Frank, X Qin, W Xu, M Cebrian, I Rahwan
Journal of Computational Social Science, 1-19, 2021
42021
Which export variety matters for urban economic growth, related or unrelated variety?
X Qin, S Li, W Xu, X Li
Sustainability 11 (16), 4325, 2019
42019
Automation, firm employment and skill upgrading: firm-level evidence from China
X Qin, W Xu, HC Chen, J Zhong, Y Sun, X Li
Industry and Innovation 29 (9), 1075-1107, 2022
32022
基于遥感解译的中国农房空间分布特征分析
李郇, 许伟攀, 黄耀福, 陈浩辉, 秦小珍, 李颖, 邓明亮, 姜俊浩, 秦雅雯
地理学报 77 (4), 835-851, 2022
22022
基于手机信令的跨界地区职住中心识别及其模式——以广佛地区为例
李颖, 陈婷婷, 李郇, 许伟攀, 郎嵬
热带地理 40 (2), 206-216, 2020
22020
China's First Workforce Skill Taxonomy
W Xu, X Qin, X Li, H Chen, M Frank, A Rutherford, A Reeson, I Rahwan
arXiv preprint arXiv:2001.02863, 2020
12020
Explainable dimensionality reduction (XDR) to unbox AI ‘black box’models: A study of AI perspectives on the ethnic styles of village dwellings
X Li, D Chen, W Xu, H Chen, J Li, F Mo
Humanities and Social Sciences Communications 10 (1), 1-13, 2023
2023
Combining deep learning and crowd-sourcing images to predict housing quality in rural China
W Xu, Y Gu, Y Chen, Y Wang, L Chen, W Deng, X Li
Scientific Reports 12 (1), 19558, 2022
2022
Evolution of urban forms observed from space
C Haohui, K Yury, X Weipan, H Yaofu, D Jiayi, R Siru, X Li, R Iyad, ...
EPJ Data Science 10 (1), 2021
2021
乡村建设评价体系的探讨与实证——基于 4 省 12 县的调研分析
李郇, 黄耀福, 陈伟, 秦小珍, 陈銮, 许伟攀
城市规划, 2021
2021
金融危机背景下珠三角产业演化模式及机制研究——基于行业空间网络的视角
李珊,宋雨儒,秦小珍,许伟攀李郇
地理科学进展 40 (04), 635-646, 2021
2021
Automation Impacts on China's Polarized Job Market
X Li, M Frank, X Qin, W Xu, M Cebrian, I Rahwan
arXiv. org Papers, 2019
2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20