Παρακολούθηση
Ruben Merz
Ruben Merz
Swisccom
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα alumni.epfl.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Towards programmable enterprise WLANS with Odin
L Suresh, J Schulz-Zander, R Merz, A Feldmann, T Vazao
Proceedings of the first workshop on Hot topics in software defined networks …, 2012
4122012
Programmatic orchestration of WiFi networks
J Schulz-Zander, L Suresh, N Sarrar, A Feldmann, T Hühn, R Merz
Proceedings of the 2014 USENIX conference on USENIX Annual Technical …, 2014
1382014
A joint PHY/MAC architecture for low‐radiated power TH‐UWB wireless ad hoc networks
R Merz, J Widmer, JY Le Boudec, B Radunović
Wireless Communications and Mobile Computing 5 (5), 567-580, 2005
1232005
DCC-MAC: a decentralized MAC protocol for 802.15. 4a-like UWB mobile ad-hoc networks based on dynamic channel coding
JY Le Boudec, R Merz, B Radunović, J Widmer
Broadband Networks, 2004. BroadNets 2004. Proceedings. First International …, 2004
872004
Tradeoff Analysis of PHY aware MAC in Low-Rate, Low-Power UWB networks
A El Fawal, JY Le Boudec, R Merz, B Radunovic, J Widmer, GM Maggio
702005
A MAC protocol for UWB very low power mobile ad-hoc networks based on dynamic channel coding with interference mitigation
JY Le Boudec, R Merz, B Radunovic, J Widmer
Switzerland: EPFL Technical Report, ID: IC/2004/02, 2004
602004
Distributed spectrum assignment for home wlans
J Herzen, R Merz, P Thiran
INFOCOM, 2013 Proceedings IEEE, 1573-1581, 2013
542013
Performance evaluation of an IEEE 802.15. 4a physical layer with energy detection and multi-user interference
M Flury, R Merz, JY Le Boudec, J Zory
Ultra-Wideband, 2007. ICUWB 2007. IEEE International Conference on, 663-668, 2007
452007
Performance of LTE in a high-velocity environment: a measurement study
R Merz, D Wenger, D Scanferla, S Mauron
Proceedings of the 4th workshop on All things cellular: operations …, 2014
442014
A rate-adaptive MAC protocol for low-power ultra-wide band ad-hoc networks
R Merz, JY Le Boudec, J Widmer, B Radunović
International Conference on Ad-Hoc Networks and Wireless, 306-311, 2004
352004
What details are needed for wireless simulations?-A study of a site-specific indoor wireless model
M Al-Bado, C Sengul, R Merz
INFOCOM, 2012 Proceedings IEEE, 289-297, 2012
332012
Adaptive modulation and coding with hybrid-ARQ for latency-constrained networks
T Villa, R Merz, R Knopp, U Takyar
Wireless Conference (European Wireless), 2012 18th European, 1-8, 2012
292012
An architecture for wireless simulation in NS-2 applied to impulse-radio ultra-wide band networks
R Merz, JYL Boudec, J Widmer
Proceedings of the 2007 spring simulaiton multiconference-Volume 1, 256-263, 2007
292007
An Architecture for Wireless Simulation in NS-2 Applied to Impulse-Radio Ultra-Wide Band Networks EPFL Technical Report LCA-REPORT-2006-128
R Merz, JY Le Boudec, J Widmer
29
ns-3-click: click modular router integration for ns-3
PL Suresh, R Merz
Proceedings of the 4th International ICST Conference on Simulation Tools and …, 2011
222011
Design of a configurable wireless network testbed with live traffic
R Merz, H Schiöberg, C Sengul
International Conference on Testbeds and Research Infrastructures, 189-198, 2010
222010
Conditional bit error rate for an Impulse Radio UWB channel with interfering users
R Merz, JY Le Boudec
IEEE International Conference on Ultra-Wideband (ICU 2005), 2005
212005
A first look at multi-access connectivity for mobile networking
PS Schmidt, R Merz, A Feldmann
Proceedings of the 2012 ACM workshop on Capacity sharing, 9-14, 2012
192012
Synchronization for impulse-radio UWB with energy-detection and multi-user interference: algorithms and application to IEEE 802.15. 4a
M Flury, R Merz, JY Le Boudec
IEEE Transactions on Signal Processing 59 (11), 5458-5472, 2011
192011
An energy detection receiver robust to multi-user interference for IEEE 802.15. 4a networks
M Flury, R Merz, JY Le Boudec
Ultra-Wideband, 2008. ICUWB 2008. IEEE International Conference on 1, 149-152, 2008
192008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20