Παρακολούθηση
Boris José Lora Ariza
Boris José Lora Ariza
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unal.edu.co
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Characterization of spatial heterogeneity in sedimentary aquifer systems at regional scale by using hydrogeological modeling: A case study of the Middle Magdalena Valley basin …
B Lora, L Silva, E Castro, L Donado
EGU22, 2022
2022
Implementación de un modelo de autómata celular para simular transporte de solutos a través de un medio poroso
BJ Lora Ariza, A Bayuelo, BL Castro, LD Donado
Hidrolatinoamericana de Jóvenes Investigadores y Profesionales 1, 27-30, 2017
2017
Análisis del transporte de solutos en medios porosos utilizando procesamiento de imágenes de un modelo físico 2D (sand box)
A Bayuelo, BJ Lora Ariza, B Lora Castro, LD Donado, E Castro
Rev. Hidrolatinoamericana de Jóvenes Investigadores y Profesionales 1, 16-19, 2017
2017
Implementación de un modelo de autómatas celulares diseñado para simular el transporte de solutos en medios porosos
BJ Lora Ariza
Ingeniería Civil, 2017
2017
A cellular automaton model adapted to sandboxes to simulate the transport of solutes
BJ Lora Ariza, L Donado, E Castro, A Bayuelo
EGUGA, EPSC2016-11172, 2016
2016
335-ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE HETEROGENEITY OF STRATIFIED AQUIFERS IN THE REMEDATION TECHNIQUES VIA PHYSICAL MODELING
NKT Jimenez, BJ Lora Ariza, LDD Garzón
42nd IAH 2015 Congress., 2015
2015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–6