Παρακολούθηση
Gabriel Ryan
Gabriel Ryan
Ph.D. Candidate, Columbia University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.columbia.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Toga: A neural method for test oracle generation
E Dinella, G Ryan, T Mytkowicz, SK Lahiri
Proceedings of the 44th International Conference on Software Engineering …, 2022
532022
CLN2INV: learning loop invariants with continuous logic networks
G Ryan, J Wong, J Yao, R Gu, S Jana
arXiv preprint arXiv:1909.11542, 2019
502019
Learning nonlinear loop invariants with gated continuous logic networks
J Yao, G Ryan, J Wong, S Jana, R Gu
Proceedings of the 41st ACM SIGPLAN Conference on Programming Language …, 2020
432020
{DistAI}:{Data-Driven} Automated Invariant Learning for Distributed Protocols
J Yao, R Tao, R Gu, J Nieh, S Jana, G Ryan
15th USENIX symposium on operating systems design and implementation (OSDI …, 2021
382021
At a glance: Pixel approximate entropy as a measure of line chart complexity
G Ryan, A Mosca, R Chang, E Wu
IEEE transactions on visualization and computer graphics 25 (1), 872-881, 2018
332018
Simulated user bots: Real time testing of insider threat detection systems
P Dutta, G Ryan, A Zieba, S Stolfo
2018 IEEE Security and Privacy Workshops (SPW), 228-236, 2018
112018
Simulated user bots: Real time testing of insider threat detection systems. In 2018 IEEE Security and Privacy Workshops (SPW)
P Dutta, G Ryan, A Zieba, S Stolfo
IEEE, 2018
52018
Simultaneous localization and mapping
G Ryan, R Roelofs
52013
Fine grained dataflow tracking with proximal gradients
G Ryan, A Shah, D She, K Bhat, S Jana
30th USENIX Security Symposium (USENIX Security 21), 1611-1628, 2021
32021
Neural Unit Test Suggestions
E Dinella, SK Lahiri, T Mytkowicz, G Ryan
arXiv preprint arXiv:2109.09262, 2021
12021
Code-Aware Prompting: A study of Coverage Guided Test Generation in Regression Setting using LLM
G Ryan, S Jain, M Shang, S Wang, X Ma, MK Ramanathan, B Ray
arXiv preprint arXiv:2402.00097, 2024
2024
Precise Detection of Kernel Data Races with Probabilistic Lockset Analysis
G Ryan, A Shah, D She, S Jana
2023 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 2086-2103, 2023
2023
A Sparse Learning Approach for Linux Kernel Data Race Prediction
G Ryan
Columbia University, 2023
2023
EgO Report Simultaneous Localization and Mapping
G Ryan, R Roelofs
2013
Precise Dynamic Data Flow Tracking with Proximal Gradients
G Ryan, A Shah, D She, K Bhat, S Jana
Poster: Precise Dynamic Dataflow Tracking with Proximal Gradients
G Ryan, A Shah, D She, S Jana, K Bhat
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–16