Παρακολούθηση
Richard Louis  Voegels
Richard Louis Voegels
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα usp.br
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
EPOS 2012: European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps 2012. A summary for otorhinolaryngologists.
WJ Fokkens, VJ Lund, J Mullol, C Bachert, I Alobid, F Baroody, N Cohen, ...
Rhinology 50 (1), 1-12, 2012
7251*2012
European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps 2020
WJ Fokkens, VJ Lund, C Hopkins, PW Hellings, R Kern, S Reitsma, ...
Rhinology: official organ of the International rhinologic society, 2020
24662020
International consensus statement on allergy and rhinology: rhinosinusitis
RR Orlandi, TT Kingdom, PH Hwang, TL Smith, JA Alt, FM Baroody, ...
International forum of allergy & rhinology 6 (S1), S22-S209, 2016
8972016
International consensus statement on allergy and rhinology: rhinosinusitis 2021
RR Orlandi, TT Kingdom, TL Smith, B Bleier, A DeConde, AU Luong, ...
International forum of allergy & rhinology 11 (3), 213-739, 2021
3772021
ICON: chronic rhinosinusitis
C Bachert, R Pawankar, L Zhang, C Bunnag, WJ Fokkens, DL Hamilos, ...
World Allergy Organization Journal 7, 1-28, 2014
2512014
Positioning the principles of precision medicine in care pathways for allergic rhinitis and chronic rhinosinusitis–a EUFOREA‐ARIA‐EPOS‐AIRWAYS ICP statement
PW Hellings, WJ Fokkens, C Bachert, CA Akdis, T Bieber, I Agache, ...
Allergy 72 (9), 1297-1305, 2017
1832017
Prevalence of chronic rhinosinusitis in Sao Paulo.
RR Pilan, FR Pinna, TF Bezerra, RL Mori, FG Padua, RF Bento, ...
Rhinology 50 (2), 129-138, 2012
1652012
Endoscopic ligature of the sphenopalatine artery for severe posterior epistaxis
RL Voegels, DC Thomé, PPV Iturralde, O Butugan
Otolaryngology—Head and Neck Surgery 124 (4), 464-467, 2001
1442001
Chemosensory dysfunction in COVID-19: prevalences, recovery rates, and clinical associations on a large Brazilian sample
D Brandao Neto, MA Fornazieri, C Dib, RC Di Francesco, RL Doty, ...
Otolaryngology–Head and Neck Surgery 164 (3), 512-518, 2021
1002021
Severe posterior epistaxis–endoscopic surgical anatomy
FGM Pádua, RL Voegels
The Laryngoscope 118 (1), 156-161, 2008
922008
Cross-cultural adaptation and validation of a quality of life questionnaire: the Nasal Obstruction Symptom Evaluation questionnaire
TFP Bezerra, FGM Padua, RR de M Pilan, MG Stewart, RL Voegels
Rhinology 49 (2), 227, 2011
852011
Brown tumor of the facial bones: case report and literature review
MM Lessa, FA Sakae, RK Tsuji, BCA Filho, RL Voegels, O Butugan
Ear, nose & throat journal 84 (7), 432-434, 2005
822005
Olfaction in neurologic and neurodegenerative diseases: a literature review
MDCL Godoy, RL Voegels, FR Pinna, R Imamura, JM Farfel
International archives of otorhinolaryngology 19, 176-179, 2015
812015
Antibiotics in septoplasty: is it necessary?
M Caniello, GH Passerotti, EY Goto, RL Voegels, O Butugan
Revista Brasileira de Otorrinolaringologia 71, 734-738, 2005
732005
Quality of life assessment septoplasty in patients with nasal obstruction
TFP Bezerra, MG Stewart, MA Fornazieri, RRM Pilan, FR Pinna, ...
Brazilian journal of otorhinolaryngology 78, 57-62, 2012
722012
A implementação de programa de triagem auditiva neonatal universal em um hospital universitário brasileiro
AS Durante, RMM Carvallo, MTZ Costa, MA Cianciarullo, RL Voegels, ...
Pediatria 26 (2), 78-84, 2004
692004
Nasal polyposis and allergy: is there a correlation?
RL Voegels, P Santoro, O Butugan, LG Formigoni
American journal of rhinology 15 (1), 9-14, 2001
692001
Endoscopic anatomy of the anterior ethmoidal artery: a cadaveric dissection study
BC Araujo Filho, R Weber, CDP Neto, MM Lessa, RL Voegels, O Butugan
Brazilian journal of otorhinolaryngology 72 (3), 303-308, 2006
642006
Rhabdomyosarcoma of the head and neck: 24 cases and literature review
G Moretti, R Guimarães, KM Oliveira, F Sanjar, RL Voegels
Brazilian Journal of Otorhinolaryngology 76, 533-537, 2010
60*2010
Development of normative data for the Brazilian adaptation of the University of Pennsylvania Smell Identification Test
MA Fornazieri, CA Santos, TFP Bezerra, FR Pinna, RL Voegels, RL Doty
Chemical Senses 40 (2), 141-149, 2015
592015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20