Παρακολούθηση
Richard S. Sutton
Richard S. Sutton
Keen, Amii, and University of Alberta
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα richsutton.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Reinforcement learning: An Introduction, 2nd edition
RS Sutton, AG Barto
MIT press, 2018
721272018
Policy gradient methods for reinforcement learning with function approximation
RS Sutton, D McAllester, S Singh, Y Mansour
Advances in neural information processing systems 12, 1999
82931999
Learning to predict by the methods of temporal differences
RS Sutton
Machine learning 3, 9-44, 1988
79311988
Reinforcement learning: An Introduction, 1st edition
RS Sutton, AG Barto
MIT press, 1998
5896*1998
Neuronlike adaptive elements that can solve difficult learning control problems
AG Barto, RS Sutton, CW Anderson
IEEE transactions on systems, man, and cybernetics 13 (5), 834-846, 1983
50801983
Between MDPs and semi-MDPs: A framework for temporal abstraction in reinforcement learning
RS Sutton, D Precup, S Singh
Artificial intelligence 112 (1-2), 181-211, 1999
43881999
Integrated architectures for learning, planning, and reacting based on approximating dynamic programming
RS Sutton
Proceedings of the International Conference on Machine Learning, 216-224, 1990
22251990
Generalization in reinforcement learning: Successful examples using sparse coarse coding
RS Sutton
Advances in neural information processing systems 8, 1995
18651995
Toward a modern theory of adaptive networks: Expectation and prediction.
RS Sutton, AG Barto
Psychological review 88 (2), 135, 1981
18391981
Neural networks for control
WT Miller, PJ Werbos, RS Sutton
MIT press, 1990
17781990
2021 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy: Developed by the Task Force on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy of the European …
M Glikson, JC Nielsen, MB Kronborg, Y Michowitz, A Auricchio, ...
EP Europace 24 (1), 71-164, 2022
16432022
Guidelines on management (diagnosis and treatment) of syncope–update 2004: the Task Force on Syncope, European Society of Cardiology
M Brignole, P Alboni, DG Benditt, L Bergfeldt, JJ Blanc, PEB Thomsen, ...
European heart journal 25 (22), 2054-2072, 2004
13052004
Temporal credit assignment in reinforcement learning
RS Sutton
University of Massachusetts, Amherst, http://www.incompleteideas.net/papers …, 1984
12061984
Dyna, an integrated architecture for learning, planning, and reacting
RS Sutton
ACM Sigart Bulletin 2 (4), 160-163, 1991
11341991
Introduction to reinforcement learning. Vol. 135
RS Sutton, AG Barto
MIT press Cambridge 5, 21-22, 1998
11021998
Reinforcement learning with replacing eligibility traces
SP Singh, RS Sutton
Machine learning 22 (1), 123-158, 1996
10321996
Eligibility traces for off-policy policy evaluation
D Precup, RS Sutton, S Singh
International Conference on Machine Learning 16, 759-766, 2000
9392000
Natural actor-critic algorithms
S Bhatnagar, RS Sutton, M Ghavamzadeh, M Lee
Automatica 7 (8), 12, 2009
9272009
Time-derivative models of Pavlovian reinforcement.
RS Sutton, AG Barto
Learning and Computational Neuroscience: Foundations of Adaptive Networks …, 1990
8431990
Reinforcement learning is direct adaptive optimal control
RS Sutton, AG Barto, RJ Williams
IEEE control systems magazine 12 (2), 19-22, 1992
8141992
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20