Παρακολούθηση
Julian Metcalfe
Julian Metcalfe
Senior research scientist, Cefas, UK
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cefas.co.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Scaling laws of marine predator search behaviour
DW Sims, EJ Southall, NE Humphries, GC Hays, CJA Bradshaw, ...
Nature 451 (7182), 1098-1102, 2008
12362008
Fishery stability, local extinctions, and shifts in community structure in skates
NK Dulvy, JD Metcalfe, J Glanville, MG Pawson, JD Reynolds
Conservation Biology 14 (1), 283-293, 2000
6432000
Hunt warm, rest cool: bioenergetic strategy underlying diel vertical migration of a benthic shark
DW Sims, VJ Wearmouth, EJ Southall, JM Hill, P Moore, K Rawlinson, ...
Journal of Animal Ecology 75 (1), 176-190, 2006
3272006
Habitat-specific normal and reverse diel vertical migration in the plankton-feeding basking shark
DW Sims, EJ Southall, GA Tarling, JD Metcalfe
Journal of Animal Ecology, 755-761, 2005
2812005
Aquatic food security: insights into challenges and solutions from an analysis of interactions between fisheries, aquaculture, food safety, human health, fish and human welfare …
S Jennings, GD Stentiford, AM Leocadio, KR Jeffery, JD Metcalfe, ...
Fish and Fisheries 17 (4), 893-938, 2016
2752016
Tracking fish with electronic tags
JD Metcalfe, GP Arnold
Nature 387 (6634), 665-666, 1997
2711997
Seasonal movements and behaviour of basking sharks from archival tagging: no evidence of winter hibernation
DW Sims, EJ Southall, AJ Richardson, PC Reid, JD Metcalfe
Marine Ecology Progress Series 248, 187-196, 2003
2682003
Animal orientation strategies for movement in flows
JW Chapman, RHG Klaassen, VA Drake, S Fossette, GC Hays, ...
Current Biology 21 (20), R861-R870, 2011
2642011
Encounter success of free-ranging marine predator movements across a dynamic prey landscape
DW Sims, MJ Witt, AJ Richardson, EJ Southall, JD Metcalfe
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 273 (1591), 1195-1201, 2006
2542006
Thermal niche of Atlantic cod Gadus morhua: limits, tolerance and optima
DA Righton, KH Andersen, F Neat, V Thorsteinsson, P Steingrund, ...
Marine Ecology Progress Series 420, 1-13, 2010
2362010
Flexible foraging movements of leatherback turtles across the North Atlantic Ocean
GC Hays, VJ Hobson, JD Metcalfe, D Righton, DW Sims
Ecology 87 (10), 2647-2656, 2006
2232006
Migration route and spawning area fidelity by North Sea plaice
E Hunter, JD Metcalfe, JD Reynolds
Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences …, 2003
1932003
Water temperature and internesting intervals for loggerhead (Caretta caretta) and green (Chelonia mydas) sea turtles
GC Hays, AC Broderick, F Glen, BJ Godley, JDR Houghton, JD Metcalfe
Journal of Thermal Biology 27 (5), 429-432, 2002
1912002
Empirical observations of the spawning migration of European eels: The long and dangerous road to the Sargasso Sea
D Righton, H Westerberg, E Feunteun, F Økland, P Gargan, E Amilhat, ...
Science Advances 2 (10), e1501694, 2016
1792016
The diving behaviour of green turtles at Ascension Island
GC Hays, CR Adams, AC Broderick, BJ Godley, DJ Lucas, JD Metcalfe, ...
Animal Behaviour 59 (3), 577-586, 2000
1672000
The diving behaviour of green turtles undertaking oceanic migration to and from Ascension Island: dive durations, dive profiles and depth distribution
GC Hays, S Akesson, AC Broderick, F Glen, BJ Godley, P Luschi, C Martin, ...
Journal of Experimental Biology 204 (23), 4093-4098, 2001
1502001
Plasma catecholamines in the lesser spotted dogfish and rainbow trout at rest and during different levels of exercise
PJ Butler, JD Metcalfe, SA Ginley
Journal of Experimental Biology 123 (1), 409-421, 1986
1441986
Diving behaviour during the internesting interval for loggerhead turtles Caretta caretta nesting in Cyprus
JDR Houghton, AC Broderick, BJ Godley, JD Metcalfe, GC Hays
Marine Ecology Progress Series 227, 63-70, 2002
1422002
Physiology, behavior, and conservation
SJ Cooke, DT Blumstein, R Buchholz, T Caro, E Fernandez-Juricic, ...
Physiological and Biochemical Zoology 87 (1), 1-14, 2014
1352014
Migratory behaviour of the thornback ray, Raja clavata, in the southern North Sea
E Hunter, AA Buckley, C Stewart, JD Metcalfe
JMBA-Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 85 …, 2005
1352005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20