Παρακολούθηση
Jinseong Jeon
Jinseong Jeon
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Dr. Android and Mr. Hide: fine-grained permissions in android applications
J Jeon, KK Micinski, JA Vaughan, A Fogel, N Reddy, JS Foster, T Millstein
ACM workshop on Security and privacy in smartphones and mobile devices (SPSM …, 2012
429*2012
Brahmastra: Driving apps to test the security of third-party components
R Bhoraskar, S Han, J Jeon, T Azim, S Chen, J Jung, S Nath, R Wang, ...
USENIX Security Symposium (USENIX Security), 1021-1036, 2014
1562014
SymDroid: Symbolic execution for Dalvik bytecode
J Jeon, KK Micinski, JS Foster
792012
JSketch: Sketching for Java
J Jeon, X Qiu, JS Foster, A Solar-Lezama
Joint Meeting of the European Software Engineering Conference and the ACM …, 2015
532015
Synthesizing Framework Models for Symbolic Execution
J Jeon, X Qiu, J Fetter-Degges, JS Foster, A Solar-Lezama
International Conference on Software Engineering (ICSE), 2016
452016
Adaptive Concretization for Parallel Program Synthesis⋆
J Jeon, X Qiu, A Solar-Lezama, JS Foster
International Conference on Computer Aided Verification (CAV), 377-394, 2015
362015
Troyd: Integration Testing for Android
J Jeon, JS Foster
31*2012
Checking Interaction-Based Declassification Policies for Android Using Symbolic Execution
K Micinski, J Fetter-Degges, J Jeon, JS Foster, MR Clarkson
European Symposium on Research in Computer Security (ESORICS), 520-538, 2015
282015
Layout transformations for heap objects using static access patterns
J Jeon, K Shin, H Han
International Conference on Compiler Construction (CC), 187-201, 2007
152007
An Empirical Study of Adaptive Concretization for Parallel Program Synthesis
J Jeon, X Qiu, A Solar-Lezama, JS Foster
Formal Methods in System Design (FMSD) 50 (1), 75--95, 2017
72017
Abstracting access patterns of dynamic memory using regular expressions
J Jeon, K Shin, H Han
ACM Transactions on Architecture and Code Optimization (TACO) 5 (4), 1-28, 2009
62009
Framework synthesis for symbolic execution of event-driven frameworks
J Jeon
University of Maryland, College Park, 2016
12016
Program Synthesis for Program Analysis: Models and Drivers
J Jeon
2014
SAT-Based On-Line Fault Isolation in Serial Systems
J Jeon, S Kim, D Lee
Advances in System Testing and Validation Lifecycle (VALID), 25-30, 2009
2009
Static Transformation for Heap Layout Using Memory Access Patterns
J Jeon
KAIST, 2007
2007
PASKET: Synthesizing Framework Models with Design Patterns
J Jeon, X Qiu, JS Foster, A Solar-Lezama
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–16