Παρακολούθηση
Georgios S. Papavasileiou
Georgios S. Papavasileiou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uws.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Seismic design optimization of multi–storey steel–concrete composite buildings
GS Papavasileiou, DC Charmpis
Computers & Structures 170, 49-61, 2016
662016
Fragility curves for mixed concrete/steel frames subjected to seismic excitation
NG Pnevmatikos, GA Papagiannopoulos, GS Papavasileiou
Soil Dynamics and Earthquake Engineering 116, 709-713, 2019
222019
Optimized design of steel buildings against earthquake and progressive collapse using cables
NG Papavasileiou, G.S., & Pnevmatikos
International Journal of Progressive Sciences and Technologies 6 (1), 213-220, 2017
202017
Optimized seismic retrofit of steel-concrete composite buildings
GS Papavasileiou, DC Charmpis, ND Lagaros
Engineering Structures 213, 110573, 2020
192020
Multifractal analysis and wavelet leaders for structural damage detection
N Pnevmatikos, F Konstandakopoulou, B Blachovski, G Papavasileiou, ...
Soil Dynamics and Earthquake Engineering 139, 2020
122020
Earthquake-resistant buildings with steel or composite columns: Comparative assessment using structural optimization
GS Papavasileiou, DC Charmpis
Journal of Building Engineering 27, 100988, 2020
112020
Seismic collapse of self-centering steel MRFs with different column base structural properties
VC Kamperidis, GS Papavasileiou, G Kamaris, G Vasdravellis
Journal of Constructional Steel Research 1 (175), 2020
102020
Analytical stress-strain model for FRP-confined rectangular RC columns
KG Megalooikonomou, GS Papavasileiou
Frontiers in Built Environment 5, 39, 2019
102019
Optimized seismic retrofit of steel-concrete composite frames
GS Papavasileiou, DC Charmpis, ND Lagaros
Third ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural …, 2011
92011
Influence of rotational component of earthquake excitation to the response of steel slender frame
NG Pnevmatikos, GS Papavasileiou, FD Konstandakopoulou, ...
Materials Science Forum 968, 294-300, 2019
72019
Designing Against Earthquake and Progressive Collapse: A structural optimization approach applied to composite steel-concrete buildings
DC Charmpis, GS Papavasileiou
EUROSTEEL 2014, Naples, Italy, 2014
62014
Optimized retrofit of steel-concrete composite buildings against progressive collapse using steel cables
NG Papavasileiou, G.S., & Pnevmatikos
16th European Conference on Earthquake Engineering, 2018
52018
The Cost of Retrofitting Steel-Concrete Composite Buildings Against Progressive Collapse With Steel Cables
GS Papavasileiou, NG Pnevmatikos
International Journal of Progressive Sciences and Technologies 6 (1), 103-115, 2017
52017
Numerical simulation of FRP-confined circular bridge piers using OpenSEES
GS Papavasileiou, KG Megalooikonomou
OpenSEES Days Italy, 2015
52015
Optimized retrofit of seismically designed buildings to withstand progressive collapse
P G.S., C D.C.
5th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics …, 2015
52015
Influence of earthquake rotational components on the seismic safety of steel structures
N Pnevmatikos, F Konstandakopoulou, G Papagiannopoulos, ...
Vibration 3 (1), 42-50, 2020
42020
The seismic performance of steel buildings retrofitted with steel cables against progressive collapse
GS Papavasileiou, NG Pnevmatikos
Compdyn Proc 2, 2167-2173, 2019
42019
Comparative Assessment of Buildings with Pure Steel or Steel-Concrete Composite Columns Using Structural Design Optimization
GS Papavasileiou, N Nicolaou, DC Charmpis
4th ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural …, 2013
42013
Design Optimization of Steel-Concrete Composite Structures with Requirements on Progressive Collapse Resistance
GS Papavasileiou, DC Charmpis
15th World Conference on Earthquake Engineering, 2012
42012
Assessment of the effectiveness of cabling system configuration in retrofitting steel-concrete composite buildings.
P G.S.
6th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics …, 2017
32017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20