Παρακολούθηση
Chrysi Laspidou
Chrysi Laspidou
Professor, Civil Engineering Department, University of Thessaly
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A unified theory for extracellular polymeric substances, soluble microbial products, and active and inert biomass
CS Laspidou, BE Rittmann
Water research 36 (11), 2711-2720, 2002
14452002
Non-steady state modeling of extracellular polymeric substances, soluble microbial products, and active and inert biomass
CS Laspidou, BE Rittmann
Water Research 36 (8), 1983-1992, 2002
2652002
Modeling the development of biofilm density including active bacteria, inert biomass, and extracellular polymeric substances
CS Laspidou, BE Rittmann
Water Research 38 (14-15), 3349-3361, 2004
2052004
Evaluating trends in biofilm density using the UMCCA model
CS Laspidou, BE Rittmann
Water research 38 (14-15), 3362-3372, 2004
1122004
Energy modelling and the Nexus concept
F Brouwer, G Avgerinopoulos, D Fazekas, C Laspidou, JF Mercure, ...
Energy Strategy Reviews 19, 1-6, 2018
912018
Multi-stakeholder development of a serious game to explore the water-energy-food-land-climate nexus: The SIM4NEXUS approach
J Sušnik, C Chew, X Domingo, S Mereu, A Trabucco, B Evans, ...
Water 10 (2), 139, 2018
872018
Molecular and modeling analyses of the structure and function of nitrifying activated sludge
BE Rittmann, CS Laspidou, J Flax, DA Stahl, V Urbain, H Harduin, ...
Water science and technology 39 (1), 51-59, 1999
751999
Exploring patterns in water consumption by clustering
C Laspidou, E Papageorgiou, K Kokkinos, S Sahu, A Gupta, L Tassiulas
Procedia Engineering 119, 1439-1446, 2015
622015
ICT and stakeholder participation for improved urban water management in the cities of the future
CS Laspidou
Water Utility Journal 8, 79-85, 2014
612014
URBAN WATER DEMAND FORECASTING FOR THE ISLAND OF SKIATHOS
D Kofinas, N Mellios, E Papageorgiou, C Laspidou
Procedia Engineering 89, 1023-1030, 2014
582014
On the calculation of the elastic modulus of a biofilm streamer
N Aravas, CS Laspidou
Biotechnology and bioengineering 101 (1), 196-200, 2008
552008
Systems thinking on the resource nexus: Modeling and visualisation tools to identify critical interlinkages for resilient and sustainable societies and institutions
CS Laspidou, NK Mellios, AE Spyropoulou, DT Kofinas, ...
Science of the Total Environment 717, 137264, 2020
492020
Groundwater modeling with machine learning techniques: Ljubljana polje aquifer
K Kenda, M Čerin, M Bogataj, M Senožetnik, K Klemen, P Pergar, ...
Proceedings 2 (11), 697, 2018
492018
Domestic water consumption monitoring and behaviour intervention by employing the internet of things technologies
L Yang, SH Yang, E Magiera, W Froelich, T Jach, C Laspidou
Procedia Computer Science 111, 367-375, 2017
472017
Cellular-automata and individual-based approaches for the modeling of biofilm structures: Pros and cons
CS Laspidou, A Kungolos, P Samaras
Desalination 250 (1), 390-394, 2010
442010
Variation in the mechanical properties of a porous multi-phase biofilm under compression due to void closure
CS Laspidou, N Aravas
Water science and technology 55 (8-9), 447-453, 2007
442007
A methodology for synthetic household water consumption data generation
DT Kofinas, A Spyropoulou, CS Laspidou
Environmental modelling & software 100, 48-66, 2018
382018
Application of fuzzy cognitive maps to water demand prediction
EI Papageorgiou, K Poczęta, C Laspidou
2015 IEEE international conference on fuzzy systems (FUZZ-IEEE), 1-8, 2015
382015
MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT AND LANDFILL SITE SELECTION IN GREECE: IRRATIONALITY VERSUS EFFICIENCY
K HADJIBIROS, D DERMATAS, CS LASPIDOU
Global NEST Journal 13 (2), 150-161, 2011
382011
Dealing with the complex interrelation of intermittent supply and water losses
B Charalambous, C Laspidou
IWA Publishing, 2017
362017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20