Παρακολούθηση
Haohui Chen (陈浩辉)
Haohui Chen (陈浩辉)
CSIRO
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα data61.csiro.au
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Rapid assessment of disaster damage using social media activity
Y Kryvasheyeu, H Chen, N Obradovich, E Moro, P Van Hentenryck, ...
Science advances 2 (3), e1500779, 2016
6592016
Performance of social network sensors during Hurricane Sandy
Y Kryvasheyeu, H Chen, E Moro, P Van Hentenryck, M Cebrian
PLoS one 10 (2), e0117288, 2015
1752015
Weather impacts expressed sentiment
P Baylis, N Obradovich, Y Kryvasheyeu, H Chen, L Coviello, E Moro, ...
PloS one 13 (4), e0195750, 2018
1552018
20 世纪 90 年代中国城市效率的时空变化
李郇, 徐现祥, 陈浩辉
地理学报 60 (4), 615-625, 2005
1442005
Origin-destination flow maps in immersive environments
Y Yang, T Dwyer, B Jenny, K Marriott, M Cordeil, H Chen
IEEE transactions on visualization and computer graphics 25 (1), 693-703, 2018
1252018
Maps and globes in virtual reality
Y Yang, B Jenny, T Dwyer, K Marriott, H Chen, M Cordeil
Computer Graphics Forum 37 (3), 427-438, 2018
972018
The impact of social ties and SARS memory on the public awareness of 2019 novel coronavirus (SARS-CoV-2) outbreak
H Chen, C Paris, A Reeson
Scientific Reports 10 (1), 18241, 2020
71*2020
A novel framework based on mask R-CNN and histogram thresholding for scalable segmentation of new and old rural buildings
Y Li, W Xu, H Chen, J Jiang, X Li
Remote Sensing 13 (6), 1070, 2021
532021
Temporal and spatial changes of urban efficiency in the 1990s
L Xun, X Xianxiang, C Haohui
Acta Geographica Sinica 60 (4), 615-625, 2005
47*2005
Temporal and spatial changes of urban efficiency in the 1990s
X Li, X Xu, H Chen
ACTA GEOGRAPHICA SINICA-CHINESE EDITION- 60 (4), 615, 2005
472005
Artificial intelligence: Solving problems, growing the economy and improving our quality of life
S Hajkowicz, S Karimi, T Wark, C Chen, M Evans, N Rens, D Dawson, ...
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, 2019
402019
Caring for indigenous data to evaluate the benefits of indigenous environmental programs
CJ Robinson, T Kong, R Coates, I Watson, C Stokes, P Pert, A McConnell, ...
Environmental Management 68 (2), 160-169, 2021
252021
Developing China’s workforce skill taxonomy reveals extent of labor market polarization
W Xu, X Qin, X Li, H Chen, M Frank, A Rutherford, A Reeson, I Rahwan
Humanities and Social Sciences Communications 8 (1), 1-10, 2021
172021
A comparative research on the rank-size distribution of cities in China and the United States based on urban nighttime light data
X Weipan, L Xun, C Haohui
Prog. Geogr 37, 385-396, 2018
13*2018
The inverted U-shaped effect of urban hotspots spatial compactness on urban economic growth
W Xu, H Chen, E Frias-Martinez, M Cebrian, X Li
Royal Society Open Science 6 (11), 181640, 2019
112019
Differentiating artificial intelligence activity clusters in Australia
A Bratanova, H Pham, C Mason, S Hajkowicz, C Naughtin, E Schleiger, ...
Technology in Society 71, 102104, 2022
92022
Automation, firm employment and skill upgrading: firm-level evidence from China
X Qin, W Xu, HC Chen, J Zhong, Y Sun, X Li
Industry and Innovation 29 (9), 1075-1107, 2022
92022
Bandit strategies in social search: the case of the DARPA red balloon challenge
H Chen, I Rahwan, M Cebrian
EPJ Data Science 5, 1-14, 2016
92016
The Rise of Border Areas in an Integrated Region of China
M Li, H Chen, Y Huang, M Huang
Sustainability 11 (20), 2019
82019
China's export evolution in the dynamic global product space from 2000 to 2011
S Li, X Li, H Chen, W Lang
Current Science 117 (3), 2019
82019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20