Παρακολούθηση
Thomas Bastian
Thomas Bastian
Marine Ecologist
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ac-reims.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Have jellyfish in the Irish Sea benefited from climate change and overfishing?
CP Lynam, MKS Lilley, T Bastian, TK Doyle, SE Beggs, GC Hays
Global Change Biology 17 (2), 767-782, 2011
1362011
High activity and Lévy searches: jellyfish can search the water column like fish
GC Hays, T Bastian, TK Doyle, S Fossette, AC Gleiss, MB Gravenor, ...
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 279 (1728), 465-473, 2012
1292012
Current-Oriented Swimming by Jellyfish and Its Role in Bloom Maintenance
S Fossette, AC Gleiss, J Chalumeau, T Bastian, CD Armstrong, ...
Current Biology 25 (3), 342-347, 2015
772015
Automatic identification of physical activity types and sedentary behaviors from triaxial accelerometer: laboratory-based calibrations are not enough.
T Bastian, A Maire, J Dugas, A Ataya, C Villars, F Gris, E Perrin, Y Caritu, ...
Journal of Applied Physiology 118, 716-722, 2015
712015
Fisheries bycatch data provide insights into the distribution of the mauve stinger (Pelagia noctiluca) around Ireland
T Bastian, D Stokes, JE Kelleher, GC Hays, J Davenport, TK Doyle
ICES Journal of Marine Science: Journal du Conseil 68 (3), 436-443, 2011
392011
Large-scale sampling reveals the spatio-temporal distributions of the jellyfish Aurelia aurita and Cyanea capillata in the Irish Sea
T Bastian, D Haberlin, JE Purcell, GC Hays, J Davenport, R McAllen, ...
Marine biology 158 (12), 2639-2652, 2011
362011
The invasive ctenophore Mnemiopsis leidyi A. Agassiz, 1865 along the English Channel and the North Sea French coasts: another introduction pathway in northern European waters?
E Antajan, T Bastian, T Raud, JM Brylinski, S Hoffman, G Breton, ...
Aquatic Invasions 9 (2), 167-173, 2014
352014
Thermal and trophic habitats of the leatherback turtle during the nesting season in French Guiana
S Fossette, C Girard, T Bastian, B Calmettes, S Ferraroli, P Vendeville, ...
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 378 (1-2), 8-14, 2009
212009
An amphibious mode of life in the intertidal zone: aerial and underwater contribution of Chthamalus montagui to CO2 fluxes
J Clavier, MD Castets, T Bastian, C Hily, G Boucher, L Chauvaud
Marine Ecology Progress Series 375, 185-194, 2009
172009
Prior automatic posture and activity identification improves physical activity energy expenditure prediction from hip-worn triaxial accelerometry.
M Garnotel, T Bastian, HM Romero-Ugalde, A Maire, J Dugas, A Zahariev, ...
Journal of Applied Physiology 124 (3), 780-790, 2018
132018
How to tag a jellyfish? A methodological review and guidelines to successful jellyfish tagging
S Fossette, K Katija, JA Goldbogen, S Bograd, W Patry, MJ Howard, ...
Journal of Plankton Research 38 (6), 1347-1363, 2016
132016
Ecosystem relevance of variable jellyfish biomass in the Irish Sea between years, regions and water types
T Bastian, MKS Lilley, SE Beggs, GC Hays, TK Doyle
Estuarine, Coastal and Shelf Science 149, 302-312, 2014
132014
Estimation of physical activity monitored during the day-to-day life by an autonomous wearable device (SVELTE project)
M Doron, T Bastian, A Maire, J Dugas, E Perrin, F Gris, R Guillemaud, ...
2013 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2013
132013
High‐resolution genetic analysis reveals extensive gene flow within the jellyfish Pelagia noctiluca (Scyphozoa) in the North Atlantic and Mediterranean Sea
F Glynn, JDR Houghton, T Bastian, TK Doyle, V Fuentes, MKS Lilley, ...
Biological Journal of the Linnean Society 117 (2), 252-263, 2016
122016
Mobilités actives et santé: apports et limites d’un protocole de mesure de la marche et du vélo combinant des capteurs de mouvements (GPS et accéléromètres)
R Misslin, H Charreire, C Weber, C Enaux, T Bastian, C Simon, JM Oppert
Cybergeo: European Journal of Geography, 2015
82015
SVELTE: Evaluation device of energy expenditure and physical condition for the prevention and treatment of obesity-related diseases through the analysis of a person's physical …
M Doron, T Bastian, A Maire, E Perrin, L Oudre, H Ovigneur, F Gris, ...
IRBM 34 (2), 108-112, 2013
42013
Active mobility and health: contributions and limitations of a protocol for measuring walking and cycling combining motion sensors (GPS et accelerometer)
R Misslin, H Charreire, C Weber, C Enaux, T Bastian, C Simon, JM Oppert
Cybergeo: Revue européenne de géographie/European journal of geography, 2015
32015
Phenomenology of free-living activities: quantifying what, when, and how much using new recognition methods based on triaxial accelerometry
C Simon, F Gris, J Dugas, T Bastian, A Maire, C Villars, M Bourdin, ...
DIABETOLOGIA 55, S424-S424, 2012
32012
The broad-scale distribution and abundance of Scyphomedusae in Irish waters
TJD Bastian
University College Cork, 2011
22011
How fish surveys provide a 'backbone' for jellyfish research.
T Bastian, MKS Lilley, D Stokes, SE Beggs, CP Lynam, GC Hays, ...
ICES Annual Science Conference, 2010
22010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20