Παρακολούθηση
Gunes Erkan
Gunes Erkan
Google Inc.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα umich.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Lexrank: Graph-based lexical centrality as salience in text summarization
G Erkan, DR Radev
Journal of artificial intelligence research 22, 457-479, 2004
33402004
Lexrank: Graph-based lexical centrality as salience in text summarization
G Erkan, DR Radev
Journal of artificial intelligence research 22, 457-479, 2004
33402004
Identifying gene-disease associations using centrality on a literature mined gene-interaction network
A Özgür, T Vu, G Erkan, DR Radev
Bioinformatics 24 (13), i277-i285, 2008
4032008
Lexpagerank: Prestige in multi-document text summarization
G Erkan, D Radev
Proceedings of the 2004 conference on empirical methods in natural language …, 2004
3702004
Blind men and elephants: What do citation summaries tell us about a research article?
A Elkiss, S Shen, A Fader, G Erkan, D States, D Radev
Journal of the American Society for Information Science and Technology 59 (1 …, 2008
2322008
Blind men and elephants: What do citation summaries tell us about a research article?
A Elkiss, S Shen, A Fader, G Erkan, D States, D Radev
Journal of the American Society for Information Science and Technology 59 (1 …, 2008
2322008
Using random walks for question-focused sentence retrieval
J Otterbacher, G Erkan, D Radev
Proceedings of human language technology conference and conference on …, 2005
2102005
Semi-supervised classification for extracting protein interaction sentences using dependency parsing
G Erkan, A Özgür, D Radev
Proceedings of the 2007 Joint Conference on Empirical Methods in Natural …, 2007
1742007
Providing images of named resources in response to a search query
D Bau, G Erkan, OA Osman, SA Safier, CYC Lo
US Patent 9,026,526, 2015
1732015
Biased LexRank: Passage retrieval using random walks with question-based priors
J Otterbacher, G Erkan, DR Radev
Information Processing & Management 45 (1), 42-54, 2009
1162009
Introducing meta-services for biomedical information extraction
F Leitner, M Krallinger, C Rodriguez-Penagos, J Hakenberg, C Plake, ...
Genome biology 9 (2), 1-11, 2008
922008
Language model-based document clustering using random walks
G Erkan
Proceedings of the Human Language Technology Conference of the NAACL, Main …, 2006
612006
The university of michigan at duc 2004
G Erkan, DR Radev
Proceedings of the Document Understanding Conferences Boston, MA, 2004
452004
Single-document and multi-document summary evaluation using Relative Utility
DR Radev, D Tam, G Erkan
Proceedings of the 2003 ACM CIKM International Conference on Information and …, 2003
322003
Adding syntax to dynamic programming for aligning comparable texts for the generation of paraphrases
S Shen, D Radev, A Patel, G Erkan
Proceedings of the COLING/ACL 2006 Main Conference Poster Sessions, 747-754, 2006
272006
Extracting interacting protein pairs and evidence sentences by using dependency parsing and machine learning techniques
G Erkan, A Ozgur, DR Radev
Proceedings of the Second BioCreative Challenge Workshop 1, 228-237, 2007
222007
Using biased random walks for focused summarization
G Erkan
Proceedings of the 2006 Document Understanding Conference held at the Human …, 2006
192006
Automatic generation of snippets based on context and user interest
S Liu, G Erkan, D Sherrets, M Ventilla, FB Haugen
US Patent 9,235,626, 2016
152016
Providing images of named resources in response to a search query
D Bau, G Erkan, OA Osman, SA Safier, CYC Lo
US Patent 8,538,943, 2013
152013
States, D.; and Radev, D. 2008
A Elkiss, S Shen, A Fader, G Erkan
Blind men and elephants: What do citation summaries tell us about a research …, 0
12
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20