Παρακολούθηση
Stephanie M Carlson
Stephanie M Carlson
Professor of Fish Ecology, UC-Berkeley
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα berkeley.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
It’s about time: the temporal dynamics of phenotypic selection in the wild
AM Siepielski, JD DiBattista, SM Carlson
Ecology letters 12 (11), 1261-1276, 2009
6622009
Human predators outpace other agents of trait change in the wild
CT Darimont, SM Carlson, MT Kinnison, PC Paquet, TE Reimchen, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of …, 2009
6432009
Evolutionary rescue in a changing world
SM Carlson, CJ Cunningham, PAH Westley
Trends in Ecology & Evolution, 2014
6052014
A review of quantitative genetic components of fitness in salmonids: implications for adaptation to future change
SM Carlson, TR Seamons
Evolutionary Applications 1 (2), 222-238, 2008
4042008
Recent shifts in the occurrence, cause, and magnitude of animal mass mortality events
SB Fey, AM Siepielski, S Nusslé, K Cervantes-Yoshida, JL Hwan, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 112 (4), 1083-1088, 2015
3442015
Precipitation drives global variation in natural selection
AM Siepielski, MB Morrissey, M Buoro, SM Carlson, CM Caruso, ...
Science 355 (6328), 959-962, 2017
3222017
Synthetic analyses of phenotypic selection in natural populations: lessons, limitations and future directions
JG Kingsolver, SE Diamond, AM Siepielski, SM Carlson
Evolutionary Ecology 26, 1101-1118, 2012
2852012
Trait changes in a harvested population are driven by a dynamic tug-of-war between natural and harvest selection
E Edeline, SM Carlson, LC Stige, IJ Winfield, JM Fletcher, JB James, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of …, 2007
2482007
Weakened portfolio effect in a collapsed salmon population complex
SM Carlson, WH Satterthwaite
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 68 (9), 1579-1589, 2011
2412011
The spatial patterns of directional phenotypic selection
AM Siepielski, KM Gotanda, MB Morrissey, SE Diamond, JD DiBattista, ...
Ecology Letters 16 (11), 1382-1392, 2013
2232013
Four decades of opposing natural and human‐induced artificial selection acting on Windermere pike (Esox lucius)
SM Carlson, E Edeline, L Asbjørn Vøllestad, TO Haugen, IJ Winfield, ...
Ecology letters 10 (6), 512-521, 2007
1602007
Effective monitoring of freshwater fish
J Radinger, JR Britton, SM Carlson, AE Magurran, JD Alcaraz‐Hernández, ...
Fish and Fisheries 20 (4), 729-747, 2019
1442019
A global analysis of terrestrial plant litter dynamics in non-perennial waterways
T Datry, A Foulquier, R Corti, D Von Schiller, K Tockner, C Mendoza-Lera, ...
Nature Geoscience 11 (7), 497-503, 2018
1442018
Life‐history syndromes: Integrating dispersal through space and time
M Buoro, SM Carlson
Ecology Letters 17 (6), 756-767, 2014
1392014
Recent declines in salmon body size impact ecosystems and fisheries
KB Oke, CJ Cunningham, PAH Westley, ML Baskett, SM Carlson, J Clark, ...
Nature communications 11 (1), 4155, 2020
1372020
Differences in the temporal dynamics of phenotypic selection among fitness components in the wild
AM Siepielski, JD DiBattista, JA Evans, SM Carlson
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 278 (1711), 1572-1580, 2011
1342011
Seasonal mortality and the effect of body size: a review and an empirical test using individual data on brown trout
SM Carlson, EM Olsen, LA Vøllestad
Functional Ecology, 663-673, 2008
1302008
Transportation of Pacific salmon carcasses from streams to riparian forests by bears
TP Quinn, SM Carlson, SM Gende, HB Rich, Jr
Canadian Journal of Zoology 87 (3), 195-203, 2009
1202009
Evolutionary consequences of habitat loss for Pacific anadromous salmonids
MM McClure, SM Carlson, TJ Beechie, GR Pess, JC Jorgensen, ...
Evolutionary Applications 1 (2), 300-318, 2008
1182008
High variability is a defining component of Mediterranean-climate rivers and their biota
N Cid, N Bonada, SM Carlson, TE Grantham, A Gasith, VH Resh
Water 9 (1), 52, 2017
1132017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20