Παρακολούθηση
Mumtaz Ali
Mumtaz Ali
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα usq.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Bipolar neutrosophic sets and their application based on multi-criteria decision making problems
I Deli, M Ali, F Smarandache
2015 International Conference on Advanced Mechatronic Systems (ICAMechS …, 2015
3452015
Complex neutrosophic set
M Ali, F Smarandache
Neural computing and applications 28, 1817-1834, 2017
2892017
Significant wave height forecasting via an extreme learning machine model integrated with improved complete ensemble empirical mode decomposition
M Ali, R Prasad
Renewable and Sustainable Energy Reviews 104, 281-295, 2019
1852019
Neutrosophic triplet group
F Smarandache, M Ali
Neural Computing and Applications 29 (7), 595-601, 2018
1712018
Complete ensemble empirical mode decomposition hybridized with random forest and kernel ridge regression model for monthly rainfall forecasts
M Ali, R Prasad, Y Xiang, ZM Yaseen
Journal of Hydrology 584, 124647, 2020
1672020
Designing a multi-stage multivariate empirical mode decomposition coupled with ant colony optimization and random forest model to forecast monthly solar radiation
R Prasad, M Ali, P Kwan, H Khan
Applied energy 236, 778-792, 2019
1662019
Feature selection strategy based on hybrid crow search optimization algorithm integrated with chaos theory and fuzzy c-means algorithm for medical diagnosis problems
AM Anter, M Ali
Soft Computing, 2019
1652019
H-max distance measure of intuitionistic fuzzy sets in decision making
RT Ngan, BC Cuong, M Ali
applied soft computing 69, 393-425, 2018
1582018
The theory of neutrosophic cubic sets and their applications in pattern recognition
M Ali, I Deli, F Smarandache
Journal of intelligent & fuzzy systems 30 (4), 1957-1963, 2016
1562016
Bipolar Neutrosophic Soft Sets and Applications in Decision Making
NDT Mumtaz Ali, Le Hoang Son, Irfan Deli
Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, in press, 2017
1232017
Link Prediction in Co-authorship Networks based on Hybrid Content Similarity Metric
ND Pham Minh Chuan, Le Hoang Son, Mumtaz Ali, Tran Dinh Khang, Le Thanh Huong
Applied Intelligence, in press, 2018
1152018
A new representation of intuitionistic fuzzy systems and their applications in critical decision making
RT Ngan, M Ali, H Fujita, M Abdel-Basset, NL Giang, G Manogaran, ...
IEEE Intelligent Systems 35 (1), 6-17, 2019
1112019
Shortest path problem under bipolar neutrosphic setting
S Broumi, A Bakali, M Talea, F Smarandache, M ALi
Applied Mechanics and Materials 859, 59-66, 2017
1072017
Segmentation of Dental X-ray Images in Medical Imaging using Neutrosophic Orthogonal Matrices
NTT Mumtaz Ali, Le Hoang Son, Mohsin Khan
Expert Systems With Applications, 2017
106*2017
River suspended sediment load prediction based on river discharge information: application of newly developed data mining models
SQ Salih, A Sharafati, K Khosravi, H Faris, O Kisi, H Tao, M Ali, ...
Hydrological Sciences Journal 65 (4), 624-637, 2020
1052020
A Novel Clustering Algorithm in a Neutrosophic Recommender System for Medical Diagnosis
LHS Nguyen Dang Thanh, Mumtaz Ali
Cognitive Computation, 1-19, 2017
99*2017
Prediction of evaporation in arid and semi-arid regions: a comparative study using different machine learning models
ZM Yaseen, AM Al-Juboori, U Beyaztas, N Al-Ansari, KW Chau, C Qi, ...
Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics 14 (1), 70-89, 2020
952020
A neutrosophic recommender system for medical diagnosis based on algebraic neutrosophic measures
M Ali, ND Thanh, N Van Minh
Applied Soft Computing 71, 1054-1071, 2018
942018
Uncertainty assessments of linear time-cost tradeoffs using neutrosophic set
M Abdel-Basset, M Ali, A Atef
Computers & Industrial Engineering 141, 106286, 2020
922020
Interval Complex Neutrosophic Set: Formulation and Applications in Decision-Making
FS M Ali, LQ Dat, LH Son
International Journal of Fuzzy Systems, 2017
89*2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20