Παρακολούθηση
Konstantinos Trochidis
Konstantinos Trochidis
Siemens Financial Services
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα siemens.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multi-label classification of music into emotions.
K Trohidis, G Tsoumakas, G Kalliris, IP Vlahavas
ISMIR 8, 325-330, 2008
9682008
Multi-label classification of music by emotion
K Trohidis, G Tsoumakas, G Kalliris, I Vlahavas
EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing 2011 (1), 1-9, 2011
972011
Investigation of the effect of mode and tempo on emotional responses to music using EEG power asymmetry
K Trochidis, E Bigand
Journal of Psychophysiology, 2013
442013
Psychophysiological measures of emotional response to Romantic orchestral music and their musical and acoustic correlates
K Trochidis, D Sears, DL Trân, S McAdams
International Symposium on Computer Music Modeling and Retrieval, 44-57, 2012
182012
EEG-based emotion perception during music listening
K Trochidis, E Bigand
Proc. ICMPC, 1018-1021, 2012
172012
Investigation of the relationships between audio features and induced emotions in Contemporary Western music
K Trochidis, C Delbé, E Bigand
Proceedings of the 8th Sound and Music Computing Conference, 2011
152011
Modeling Carnatic Rhythm Generation: A Data-Driven approach based on Rhythmic Analysis
C Guedes, K Trochidis, A Anantapadmanabhan
Proceedings of the 15th sound & music computing conference, 2018
92018
CAMeL: Carnatic percussion music generation using n-gram models
K Trochidis, C Guedes, A Anantapadmanabhan, A Klaric
Proceedings of 13th sound and music computing conference (SMC), Hamburg …, 2016
82016
Emotional responses during music listening
K Trochidis, E Bigand
Guide to Brain-Computer Music Interfacing, 105-132, 2014
62014
Modeling affective responses to music using audio signal analysis and physiology
K Trochidis, S Lui
International symposium on computer music multidisciplinary research, 346-357, 2015
52015
Mapping the sounds of the swahili coast and the arab mashriq: Music research at the intersection of computational analysis and cultural heritage preservation
K Trochidis, B Russell, A Eisenberg, KK Ganguli, O Gomez, C Plachouras, ...
6th International Conference on Digital Libraries for Musicology (DLfM …, 2019
42019
CAMeL: carnatic percussion music generation using N-gram and clustering approaches
C Guedes, K Trochidis, A Anantapadmanabhan
Abstract of Presentation at the 16th Rhythm Production and Perception …, 2017
32017
On Measuring the Complexity of Musical Rhythm
GT Toussaint, K Trochidis
2018 9th IEEE Annual Ubiquitous Computing, Electronics & Mobile …, 2018
12018
Challenges in computational modeling and generation of carnatic percussion music
C Guedes, K Trochidis, A Anantapadmanabhan
Proceedings of the 5th International Proceedings of the 15th Conference of …, 2018
12018
Tempo induction from music recordings using ensemble empirical mode decomposition analysis
K Trohidis, L Hadjileontiadis
Computer Music Journal 35 (4), 83-97, 2011
12011
Rhythmic Analysis of Carnatic Style Percussive Music Using an Adaptive Time Domain Decomposition Method
C Guedes, K Trochidis
Proceedings of the Fourth Conference on Analytical Approaches to World Music …, 2016
2016
Analysis by synthesis of rhythm in South Indian art percussion performances by means of statistical analysis
C Guedes, K Trochidis, A Holzapfel, A Klaric
Proceedings of the Fourth Conference on Analytical Approaches to World Music …, 2016
2016
CAMeL: Carnatic Percussion Music Generation Using N-Gram Models
C Guedes, K Trochidis, A Anantapadmanabhan, A Klaric
Proceedings of the Sound and Music Computing 2016: SMC 2016, 2016
2016
Analysis-by-synthesis of rhythm in South Indian Art percussion performances by means of statistical analysis
K Trochidis, C Guedes, A Holzapfel, A Anantapadmanabhan, A Klaric
International Conference on Analytical Approaches to World Music (AAWM), 2016
2016
A data-driven approach for Carnatic percussion music generation
K Trochidis, C Guedes, A Anantapadmanabhan
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20