Zacharenia Kypritidou
Zacharenia Kypritidou
PhD
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geol.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Assessment of the impact of CO2 storage in sandstone formations by experimental studies and geochemical modeling: The case of the Mesohellenic Trough, NW Greece
N Koukouzas, Z Kypritidou, G Purser, CA Rochelle, C Vasilatos, ...
International Journal of Greenhouse Gas Control 71, 116-132, 2018
132018
Strategies toward catalytic biopolymers: Incorporation of tungsten in alginate aerogels
P Paraskevopoulou, P Gurikov, G Raptopoulos, D Chriti, M Papastergiou, ...
Polyhedron 154, 209-216, 2018
122018
Geochemical modeling of carbonation of hydrated oil well cement exposed to CO2-saturated brine solution
N Koukouzas, Z Kypritidou, C Vasilatos, N Tsoukalas, CA Rochelle, ...
Applied Geochemistry 85, 35-48, 2017
52017
A multi-site mechanism model for studying Pb and Cu retention from aqueous solutions by Fe-Mg-rich clays
Z Kypritidou, A Argyraki
Clay Minerals 53 (2), 175-192, 2018
42018
Geochemical modeling for the assessment of the CO2 storage potential in the Mesohellenic Trough, NW Greece
N Koukouzas, Z Kypritidou, G Purser, CA Rochelle, C Vasilatos
Bulletin of the Geological Society of Greece 50 (4), 2210-2220, 2016
32016
Geochemical interactions in the trace element–soil–clay system of treated contaminated soils by Fe-rich clays
Z Kypritidou, A Argyraki
Environmental geochemistry and health, 1-21, 2020
22020
Interaction of clay materials with lead in aqueous solutions
Z Kypritidou, A Argyraki, G Chryssikos, M Stamatakis
Bulletin of the Geological Society of Greece 50 (4), 2221-2230, 2016
22016
Influence of natural water composition on reactivity of quicklime derived from Ca-rich and Mg-rich limestone: implications for sustainability of lime manufacturing through …
G Leontakianakos, I Baziotis, VN Stathopoulos, Z Kypritidou, L Profitis, ...
RSC advances 6 (70), 65799-65807, 2016
22016
Tracing the sources of bioaccessible metal (loid) s in urban environments: A multidisciplinary approach
E Kelepertzis, V Chrastný, F Botsou, E Sigala, Z Kypritidou, M Komárek, ...
Science of The Total Environment 771, 144827, 2021
2021
Heavy Metals Accumulation in the Edible Vegetables of Lebanese Tabbouli Salad
N Assaad, D Fadel, A Argyraki, Z Kypritidou, A Bakir, E Awad
Journal of Agricultural Science 12 (7), 2020
2020
Heavy Metals Interaction in Soil-Plant System of Carmagnola cannabis Strain
D Fadel, N Assaad, A Hachem, A Argyraki, Z Kypritidou
Journal of Agricultural Science 12 (7), 2020
2020
Geochemical processes during the stabilization of potentially toxic elements (PTEs) in contaminated soil by using mineral amendments
Z Kypritidou
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών …, 2019
2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–12