Παρακολούθηση
Isabel Urdapilleta
Isabel Urdapilleta
Professeur des Universités. Université de Paris 8 - CHARts
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα univ-paris8.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Free associations and social representations: some reflections on rank-frequency and importance-frequency methods
L Dany, I Urdapilleta, G Lo Monaco
Quality & Quantity 49 (2), 489-507, 2015
651*2015
Within and between variations of texts elicited from nine wine experts
F Sauvageot, I Urdapilleta, D Peyron
Food Quality and Preference 17 (6), 429-444, 2006
732006
How French subjects describe well-being from food and eating habits? Development, item reduction and scoring definition of the Well-Being related to Food Questionnaire (Well-BFQ©)
I Guillemin, A Marrel, B Arnould, L Capuron, A Dupuy, E Ginon, S Layé, ...
Appetite 96, 333-346, 2016
682016
Semantic and perceptive organisation of Sauvignon blanc wine characteristics: Influence of expertise
I Urdapilleta, W Parr, C Dacremont, J Green
Food Quality and Preference 22 (1), 119-128, 2011
602011
Body perception and satisfaction in obese, severely obese, and normal weight female patients
A Docteur, I Urdapilleta, C Defrance, J Raison
Obesity 18 (7), 1464-1465, 2010
472010
Episodic memory and self-awareness in Asperger Syndrome: Analysis of memory narratives
V Chaput, F Amsellem, I Urdapilleta, P Chaste, M Leboyer, R Delorme, ...
Research in Autism Spectrum Disorders 7 (9), 1062-1067, 2013
412013
Influence of culture on social representation of wines produced by various methods: Natural, organic and conventional
I Urdapilleta, S Demarchi, WV Parr
Food Quality and Preference 87, 104034, 2021
342021
Traité d'évaluation sensorielle: Aspects cognitifs et métrologiques des perceptions
I Urdapilleta, CT Nu, C Saint Denis
Dunod, 2001
312001
The mental context for the description of odors: a semantic space
I Urdapilleta, A Giboreau, C Manetta, O Houix, JF Richard
European review of applied psychology 56 (4), 261-271, 2006
302006
Use of a picture distortion technique to examine perceptive and ideal body image in male and female competitive swimmers
I Urdapilleta, D Aspavlo, L Masse, A Docteur
Psychology of Sport and Exercise 11 (6), 568-573, 2010
272010
Comparative study of body image among dancers and anorexic girls
I Urdapilleta, C Cheneau, L Masse, A Blanchet
Eating and Weight Disorders-Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity 12, 140-146, 2007
272007
Sensory evaluation based on verbal judgments
I Urdapilleta, CA TIJUS, S Nicklaus
Journal of sensory studies 14 (1), 79-95, 1999
261999
Semantic scales and fuzzy processing for sensorial evaluation studies
MN Omri, I Urdapilleta, J Barthelemy, B Bouchon-Meunier, CA Tijus
Information Processing And Management of Uncertainty In Knowledge-Based …, 1996
261996
Étude du processus de catégorisation chez des patientes aux troubles des conduites alimentaires: une nouvelle approche cognitive de la psychopathologie
I Urdapilleta, C Mirabel-Sarron, JM Meunier, JF Richard
L'Encéphale 31 (1), 82-91, 2005
252005
L’annonce du diagnostic de schizophrénie. Analyse textuelle d’entretiens cliniques
MC Castillo, I Urdapilleta, F Petitjean, JC Seznec, D Januel
Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique 166 (8), 599-605, 2008
242008
Policemen’s and civilians’ beliefs about facial cues of deception
H Delmas, B Elissalde, N Rochat, S Demarchi, C Tijus, I Urdapilleta
Journal of Nonverbal Behavior 43, 59-90, 2019
222019
Facshuman a software to create experimental material by modeling 3d facial expression
M Gilbert, S Demarchi, I Urdapilleta
Proceedings of the 18th international conference on intelligent virtual …, 2018
212018
Culinary choices: A sociopsychological perspective based on the concept of distance to the object
I Urdapilleta, L Dany, J Boussoco, C Schwartz, A Giboreau
Food Quality and Preference 48, 50-58, 2016
212016
What categorization tells us about food representation
I Urdapilleta, C Mirabel-Sarron, R Eiber, JF Richard
Current psychology letters. Behaviour, brain & cognition, 2005
212005
Le monde des odeurs
C Manetta, I Urdapilleta
De la perception à la représentation. Paris: L’Harmattan, 2011
192011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20