Παρακολούθηση
Junpeng Wang
Junpeng Wang
Research Scientist, Visa Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα visa.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Visualization and visual analysis of ensemble data: A survey
J Wang, S Hazarika, C Li, HW Shen
IEEE transactions on visualization and computer graphics 25 (9), 2853-2872, 2018
1642018
Dqnviz: A visual analytics approach to understand deep q-networks
J Wang, L Gou, HW Shen, H Yang
IEEE transactions on visualization and computer graphics 25 (1), 288-298, 2018
1572018
DeepVID: Deep Visual Interpretation and Diagnosis for Image Classifiers via Knowledge Distillation
J Wang, L Gou, W Zhang, H Yang, HW Shen
IEEE transactions on visualization and computer graphics 25 (6), 2168-2180, 2019
1202019
Multi-resolution climate ensemble parameter analysis with nested parallel coordinates plots
J Wang, X Liu, HW Shen, G Lin
IEEE transactions on visualization and computer graphics 23 (1), 81-90, 2016
1152016
InSituNet: Deep image synthesis for parameter space exploration of ensemble simulations
W He, J Wang, H Guo, KC Wang, HW Shen, M Raj, YSG Nashed, ...
IEEE transactions on visualization and computer graphics 26 (1), 23-33, 2019
942019
GANViz: A Visual Analytics Approach to Understand the Adversarial Game
J Wang, L Gou, H Yang, HW Shen
IEEE transactions on visualization and computer graphics 24 (6), 1905-1917, 2018
912018
CNNPruner: Pruning Convolutional Neural Networks with Visual Analytics
G Li, J Wang, HW Shen, K Chen, G Shan, Z Lu
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 27 (2), 1364-1373, 2020
492020
Embedding compression with hashing for efficient representation learning in large-scale graph
CCM Yeh, M Gu, Y Zheng, H Chen, J Ebrahimi, Z Zhuang, J Wang, ...
Proceedings of the 28th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and …, 2022
202022
Visual analytics for rnn-based deep reinforcement learning
J Wang, W Zhang, H Yang, CCM Yeh, L Wang
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 28 (12), 4141-4155, 2021
202021
SCANViz: Interpreting the symbol-concept association captured by deep neural networks through visual analytics
J Wang, W Zhang, H Yang
2020 IEEE Pacific Visualization Symposium (PacificVis), 51-60, 2020
202020
High-dimensional data analysis with subspace comparison using matrix visualization
J Wang, X Liu, HW Shen
Information Visualization 18 (1), 94-109, 2019
202019
Toward a foundation model for time series data
CCM Yeh, X Dai, H Chen, Y Zheng, Y Fan, A Der, V Lai, Z Zhuang, ...
Proceedings of the 32nd ACM International Conference on Information and …, 2023
182023
CECAV-DNN: Collective ensemble comparison and visualization using deep neural networks
W He, J Wang, H Guo, HW Shen, T Peterka
Visual Informatics 4 (2), 109-121, 2020
142020
Cache-aware sampling strategies for texture-based ray casting on GPU
J Wang, F Yang, Y Cao
2014 IEEE 4th Symposium on Large Data Analysis and Visualization (LDAV), 19-26, 2014
142014
Learning-From-Disagreement: A Model Comparison and Visual Analytics Framework
J Wang, L Wang, Y Zheng, CCM Yeh, S Jain, W Zhang
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2022
122022
Normalization of language embeddings for cross-lingual alignment
PO Aboagye, Y Zheng, CCM Yeh, J Wang, W Zhang, L Wang, H Yang, ...
International Conference on Learning Representations, 2022
122022
Merchant category identification using credit card transactions
CCM Yeh, Z Zhuang, Y Zheng, L Wang, J Wang, W Zhang
2020 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 1736-1744, 2020
122020
Error-bounded approximate time series joins using compact dictionary representations of time series
CCM Yeh, Y Zheng, J Wang, H Chen, Z Zhuang, W Zhang, E Keogh
Proceedings of the 2022 SIAM International Conference on Data Mining (SDM …, 2022
112022
Investigating the Evolution of Tree Boosting Models with Visual Analytics
J Wang, W Zhang, L Wang, H Yang
The 14th IEEE Pacific Visualization Symposium (PacificVis), 176-185, 2021
102021
Visual analytics for machine learning: A data perspective survey
J Wang, S Liu, W Zhang
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2024
82024
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20