Παρακολούθηση
Jan Hanspach
Jan Hanspach
Junior research group leader, Leuphana University Lueneburg
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα leuphana.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Cultural ecosystem services: a literature review and prospects for future research
AI Milcu, J Hanspach, D Abson, J Fischer
Ecology and society 18 (3), 2013
9412013
Land sparing versus land sharing: moving forward
J Fischer, DJ Abson, V Butsic, MJ Chappell, J Ekroos, J Hanspach, ...
Conservation Letters 7 (3), 149-157, 2014
5652014
Climatic risk atlas of European butterflies
J Settele, O Kudrna, A Harpke, I Kühn, C Van Swaay, R Verovnik, ...
Pensoft, 2008
4662008
Ecosystem services as a boundary object for sustainability
DJ Abson, H Von Wehrden, S Baumgärtner, J Fischer, J Hanspach, ...
Ecological Economics 103, 29-37, 2014
4452014
Putting meaning back into “sustainable intensification”
J Loos, DJ Abson, MJ Chappell, J Hanspach, F Mikulcak, M Tichit, ...
Frontiers in Ecology and the Environment 12 (6), 356-361, 2014
3792014
Participatory scenario planning in place-based social-ecological research: insights and experiences from 23 case studies
E Oteros-Rozas, B Martín-López, TM Daw, EL Bohensky, JRA Butler, ...
Ecology and Society 20 (4), 2015
3182015
Response to Turnhout et al.'s rethinking biodiversity: from goods and services to “living with”
D Abson, J Hanspach
Conservation Letters, 2013
2822013
Climate and land use change impacts on plant distributions in Germany
S Pompe, J Hanspach, F Badeck, S Klotz, W Thuiller, I Kühn
Biology Letters 4 (5), 564-567, 2008
1992008
Global assessment of the non‐equilibrium concept in rangelands
H von Wehrden, J Hanspach, P Kaczensky, J Fischer, K Wesche
Ecological applications 22 (2), 393-399, 2012
1882012
Reframing the food–biodiversity challenge
J Fischer, DJ Abson, A Bergsten, NF Collier, I Dorresteijn, J Hanspach, ...
Trends in Ecology & Evolution 32 (5), 335-345, 2017
1532017
The importance of ecosystem services for rural inhabitants in a changing cultural landscape in Romania
T Hartel, J Fischer, C Câmpeanu, AI Milcu, J Hanspach, I Fazey
Ecology and society 19 (2), 2014
1502014
Incorporating anthropogenic effects into trophic ecology: predator–prey interactions in a human-dominated landscape
I Dorresteijn, J Schultner, DG Nimmo, J Fischer, J Hanspach, ...
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 282 (1814), 20151602, 2015
1412015
A holistic approach to studying social-ecological systems and its application to southern Transylvania
J Hanspach, T Hartel, AI Milcu, F Mikulcak, I Dorresteijn, J Loos, ...
Ecology and Society 19 (4), 2014
1382014
Academia's obsession with quantity
J Fischer, EG Ritchie, J Hanspach
Trends in ecology & evolution 27 (9), 473-474, 2012
1322012
A social–ecological perspective on harmonizing food security and biodiversity conservation
H Wittman, MJ Chappell, DJ Abson, RB Kerr, J Blesh, J Hanspach, ...
Regional Environmental Change 17, 1291-1301, 2017
1222017
Correlates of naturalization and occupancy of introduced ornamentals in Germany
J Hanspach, I Kühn, P Pyšek, E Boos, S Klotz
Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 10 (4), 241-250, 2008
972008
Navigating conflicting landscape aspirations: application of a photo-based Q-method in Transylvania (Central Romania)
AI Milcu, K Sherren, J Hanspach, D Abson, J Fischer
Land Use Policy 41, 408-422, 2014
932014
Plant communities of central Tibetan pastures in the Alpine Steppe/Kobresia pygmaea ecotone
G Miehe, S Miehe, K Bach, J Nölling, J Hanspach, C Reudenbach, ...
Journal of Arid Environments 75 (8), 711-723, 2011
902011
The intersection of food security and biodiversity conservation: a review
J Glamann, J Hanspach, DJ Abson, N Collier, J Fischer
Regional Environmental Change 17, 1303-1313, 2017
812017
Low-intensity agricultural landscapes in Transylvania support high butterfly diversity: implications for conservation
J Loos, I Dorresteijn, J Hanspach, P Fust, L Rakosy, J Fischer
PloS one 9 (7), e103256, 2014
812014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20