Παρακολούθηση
William McDowell
William McDowell
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unh.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Plumbing the global carbon cycle: integrating inland waters into the terrestrial carbon budget
JJ Cole, YT Prairie, NF Caraco, WH McDowell, LJ Tranvik, RG Striegl, ...
Ecosystems 10 (1), 172-185, 2007
36182007
Biogeochemical hot spots and hot moments at the interface of terrestrial and aquatic ecosystems
ME McClain, EW Boyer, CL Dent, SE Gergel, NB Grimm, PM Groffman, ...
Ecosystems, 301-312, 2003
23392003
Nitrogen saturation in temperate forest ecosystems: hypotheses revisited
J Aber, W McDowell, K Nadelhoffer, A Magill, G Berntson, M Kamakea, ...
BioScience 48 (11), 921-934, 1998
22121998
The global abundance and size distribution of lakes, ponds, and impoundments
JA Downing, YT Prairie, JJ Cole, CM Duarte, LJ Tranvik, RG Striegl, ...
Limnology and Oceanography 51 (5), 2388-2397, 2006
18222006
Control of nitrogen export from watersheds by headwater streams
BJ Peterson, WM Wollheim, PJ Mulholland, JR Webster, JL Meyer, ...
Science 292 (5514), 86-90, 2001
16982001
Stream denitrification across biomes and its response to anthropogenic nitrate loading
PJ Mulholland, AM Helton, GC Poole, RO Hall, SK Hamilton, BJ Peterson, ...
Nature 452 (7184), 202-205, 2008
13082008
Origin, composition, and flux of dissolved organic carbon in the Hubbard Brook Valley
WH McDowell, GE Likens
Ecological monographs 58 (3), 177-195, 1988
8341988
Nitrogen stable isotopic composition of leaves and soil: tropical versus temperate forests
LA Martinelli, MC Piccolo, AR Townsend, PM Vitousek, E Cuevas, ...
Biogeochemistry 46 (1), 45-65, 1999
7601999
An integrated conceptual framework for long‐term social–ecological research
SL Collins, SR Carpenter, SM Swinton, DE Orenstein, DL Childers, ...
Frontiers in Ecology and the Environment 9 (6), 351-357, 2011
7062011
The globalization of N deposition: ecosystem consequences in tropical environments
PA Matson, WH McDOWELL, AR Townsend, PM Vitousek
Biogeochemistry 46 (1), 67-83, 1999
6271999
Nitrous oxide emission from denitrification in stream and river networks
JJ Beaulieu, JL Tank, SK Hamilton, WM Wollheim, RO Hall Jr, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 108 (1), 214-219, 2011
5862011
Soil C: N ratio as a predictor of annual riverine DOC flux at local and global scales
JA Aitkenhead, WH McDowell
Global biogeochemical cycles 14 (1), 127-138, 2000
5612000
Spatial and temporal variations in DOM composition in ecosystems: The importance of long‐term monitoring of optical properties
R Jaffé, D McKnight, N Maie, R Cory, WH McDowell, JL Campbell
Journal of Geophysical Research: Biogeosciences 113 (G4), 2008
5132008
Inter‐biome comparison of factors controlling stream metabolism
PJ Mulholland, CS Fellows, JL Tank, NB Grimm, JR Webster, SK Hamilton, ...
Freshwater biology 46 (11), 1503-1517, 2001
5122001
Ecosystem response to 15 years of chronic nitrogen additions at the Harvard Forest LTER, Massachusetts, USA
AH Magill, JD Aber, WS Currie, KJ Nadelhoffer, ME Martin, WH McDowell, ...
Forest ecology and management 196 (1), 7-28, 2004
5082004
‘Acid rain’, dissolved aluminum and chemical weathering at the Hubbard Brook Experimental Forest, New Hampshire
NM Johnson, CT Driscoll, JS Eaton, GE Likens, WH McDowell
Geochimica et Cosmochimica Acta 45 (9), 1421-1437, 1981
4971981
Scaling the gas transfer velocity and hydraulic geometry in streams and small rivers
PA Raymond, CJ Zappa, D Butman, TL Bott, J Potter, P Mulholland, ...
Limnology and Oceanography: Fluids and Environments 2 (1), 41-53, 2012
4952012
Long-term nitrogen additions and nitrogen saturation in two temperate forests
AH Magill, JD Aber, GM Berntson, WH McDowell, KJ Nadelhoffer, ...
Ecosystems 3 (3), 238-253, 2000
4672000
Vertical transport of dissolved organic C and N under long-term N amendments in pine and hardwood forests
WS Currie, JD Aber, WH McDowell, RD Boone, AH Magill
Biogeochemistry 35 (3), 471-505, 1996
4451996
Podzolization: soil processes control dissolved organic carbon concentrations in stream water'
T WOOD
4311984
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20