Παρακολούθηση
Tara Cox
Tara Cox
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα savannahstate.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Understanding the impacts of anthropogenic sound on beaked whales
TM Cox, TJ Ragen, AJ Read, E Vos, RW Baird, K Balcomb, J Barlow, ...
J. Cetacean Res. Manage. 7 (3), 177-187, 2005
6232005
Global patterns of marine mammal, seabird, and sea turtle bycatch reveal taxa-specific and cumulative megafauna hotspots
RL Lewison, LB Crowder, BP Wallace, JE Moore, T Cox, R Zydelis, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 111 (14), 5271-5276, 2014
4922014
An interview-based approach to assess marine mammal and sea turtle captures in artisanal fisheries
JE Moore, TM Cox, RL Lewison, AJ Read, R Bjorkland, SL McDonald, ...
Biological Conservation 143 (3), 795-805, 2010
3002010
An interview-based approach to assess marine mammal and sea turtle captures in artisanal fisheries
JE Moore, TM Cox, RL Lewison, AJ Read, R Bjorkland, SL McDonald, ...
Biological Conservation 143 (3), 795-805, 2010
3002010
A review of marine mammal, sea turtle and seabird bycatch in USA fisheries and the role of policy in shaping management
JE Moore, BP Wallace, RL Lewison, R Žydelis, TM Cox, LB Crowder
Marine Policy 33 (3), 435-451, 2009
2552009
Comparing effectiveness of experimental and implemented bycatch reduction measures: the ideal and the real
TM Cox, RL Lewison, R Žydelis, LB Crowder, C Safina, AJ Read
Conservation Biology 21 (5), 1155-1164, 2007
2232007
Will harbour porpoises (Phocoena phocoena) habituate to pingers?
TM Cox, AJ Read, A Solow, N Tregenza
J. Cetacean Res. Manage. 3 (1), 81-86, 2001
2132001
Behavioral responses of bottlenose dolphins, Tursiops truncatus, to gillnets and acoustic alarms
TM Cox, AJ Read, D Swanner, K Urian, D Waples
Biological Conservation 115 (2), 203-212, 2004
1722004
Marine mammal bycatch in the southwest Indian Ocean: review and need for a comprehensive status assessment
J Kiszka, C Muir, C Poonian, TM Cox, OA Amir, J Bourjea, ...
Western Indian Ocean Journal of Marine Science 7 (2), 119-136, 2009
842009
Modeling spatial patterns in fisheries bycatch: improving bycatch maps to aid fisheries management
M Sims, T Cox, R Lewison
Ecological applications 18 (3), 649-661, 2008
752008
Documenting the bycatch of harbor porpoises, Phocoena phocoena, in coastal gillnet fisheries from stranded carcasses
TM Cox, AJ Read, S Barco, J Evans, DP Gannon, HN Koopman, ...
Fishery Bulletin, 1998
661998
Coastlines at risk: an index of potential development-related threats to coastal ecosystems
D Bryant, E Rodenburg, T Cox, D Nielsen
World Resources Institute, 1995
621995
Ingredients for addressing the challenges of fisheries bycatch
RL Lewison, CU Soykan, T Cox, H Peckham, N Pilcher, N LeBoeuf, ...
Bulletin of Marine Science 87 (2), 235-250, 2011
612011
Monitoring a rehabilitated harbor porpoise using satellite telemetry
AJ Westgate, AJ Read, TM Cox, TD Schofield, BR Whitaker, KE Anderson
Marine Mammal Science 14 (3), 599-604, 1998
421998
Echolocation behavior of harbor porpoises Phocoena phocoena around chemically enhanced gill nets
TM Cox, AJ Read
Marine Ecology Progress Series 279, 275-282, 2004
372004
Social Differentiation in Common Bottlenose Dolphins (Tursiops truncatus) that Engage in Human-Related Foraging Behaviors
CJ Kovacs, RM Perrtree, TM Cox
PLoS One 12 (2), e0170151, 2017
352017
First observed wild birth and acoustic record of a possible infanticide attempt on a common bottlenose dolphin (Tursiops truncatus)
RM Perrtree, LS Sayigh, A Williford, A Bocconcelli, MC Curran, TM Cox
Mar Mamm Sci 32 (1), 376-385, 2016
312016
Rapid assessment of sea turtle and marine mammal bycatch in the Union of the Comoros
CNS Poonian, MD Hauzer, AB Allaoui, TM Cox, JE Moore, AJ Read, ...
Western Indian Ocean Journal of Marine Science 7 (2), 2008
252008
Persistent effects of begging on Common Bottlenose Dolphin (Tursiops truncatus) behavior in an estuarine population.
RA Hazelkorn, BA Schulte, TM Cox
Aquatic Mammals 42 (4), 2016
242016
Quantification of Interactions Between Common Bottlenose Dolphins (Tursiops truncatus) and a Commercial Shrimp Trawler near Savannah, Georgia.
C Kovacs, T Cox
Aquatic Mammals 41 (1), 2015
232015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20