Παρακολούθηση
Khaled B. Letaief
Khaled B. Letaief
Member of US National Academy of Engineering and New Bright Professor of Engineering, HKUST
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ust.hk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A survey on mobile edge computing: The communication perspective
Y Mao, C You, J Zhang, K Huang, KB Letaief
IEEE communications surveys & tutorials 19 (4), 2322-2358, 2017
48672017
Multiuser OFDM with adaptive subcarrier, bit, and power allocation
CY Wong, RS Cheng, KB Lataief, RD Murch
IEEE Journal on selected areas in communications 17 (10), 1747-1758, 1999
38241999
The roadmap to 6G: AI empowered wireless networks
KB Letaief, W Chen, Y Shi, J Zhang, YJA Zhang
IEEE communications magazine 57 (8), 84-90, 2019
17212019
Dynamic computation offloading for mobile-edge computing with energy harvesting devices
Y Mao, J Zhang, KB Letaief
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 34 (12), 3590-3605, 2016
16602016
Cooperative communications for cognitive radio networks
KB Letaief, W Zhang
Proceedings of the IEEE 97 (5), 878-893, 2009
15012009
Alternating minimization algorithms for hybrid precoding in millimeter wave MIMO systems
X Yu, JC Shen, J Zhang, KB Letaief
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 10 (3), 485-500, 2016
12132016
A robust timing and frequency synchronization for OFDM systems
H Minn, VK Bhargava, KB Letaief
IEEE Transactions on Wireless communications 2 (4), 822-839, 2003
9512003
Optimization of cooperative spectrum sensing with energy detection in cognitive radio networks
W Zhang, RK Mallik, KB Letaief
IEEE transactions on wireless communications 8 (12), 5761-5766, 2009
9302009
Delay-optimal computation task scheduling for mobile-edge computing systems
J Liu, Y Mao, J Zhang, KB Letaief
2016 IEEE international symposium on information theory (ISIT), 1451-1455, 2016
8382016
Stochastic joint radio and computational resource management for multi-user mobile-edge computing systems
Y Mao, J Zhang, SH Song, KB Letaief
IEEE transactions on wireless communications 16 (9), 5994-6009, 2017
6582017
Channel estimation for OFDM transmission in multipath fading channels based on parametric channel modeling
B Yang, KB Letaief, RS Cheng, Z Cao
IEEE transactions on communications 49 (3), 467-479, 2001
6562001
Client-edge-cloud hierarchical federated learning
L Liu, J Zhang, SH Song, KB Letaief
ICC 2020-2020 IEEE international conference on communications (ICC), 1-6, 2020
6142020
Cooperative spectrum sensing for cognitive radios under bandwidth constraints
C Sun, W Zhang, KB Letaief
2007 IEEE wireless communications and networking conference, 1-5, 2007
6052007
Cooperative spectrum sensing optimization in cognitive radio networks
W Zhang, RK Mallik, KB Letaief
2008 IEEE international conference on communications, 3411-3415, 2008
5732008
Cluster-based cooperative spectrum sensing in cognitive radio systems
C Sun, W Zhang, KB Letaief
2007 IEEE international conference on communications, 2511-2515, 2007
5422007
Multiuser adaptive subcarrier-and-bit allocation with adaptive cell selection for OFDM systems
YJ Zhang, KB Letaief
IEEE Transactions on wireless communications 3 (5), 1566-1575, 2004
5192004
Group sparse beamforming for green cloud-RAN
Y Shi, J Zhang, KB Letaief
IEEE Transactions on Wireless Communications 13 (5), 2809-2823, 2014
4962014
M-PSK and M-QAM BER computation using signal-space concepts
J Lu, KB Letaief, JCI Chuang, ML Liou
IEEE Transactions on communications 47 (2), 181-184, 1999
4801999
Cooperative spectrum sensing with transmit and relay diversity in cognitive radio networks-[transaction letters]
W Zhang, KB Letaief
IEEE Transactions on wireless communications 7 (12), 4761-4766, 2008
4652008
Timing recovery for OFDM transmission
B Yang, KB Letaief, RS Cheng, Z Cao
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 18 (11), 2278-2291, 2000
4512000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20