Παρακολούθηση
Paul Beaud
Paul Beaud
Scientist, retired
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα psi.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Femtosecond XANES study of the light-induced spin crossover dynamics in an iron (II) complex
C Bressler, C Milne, VT Pham, A ElNahhas, RM Van der Veen, ...
Science 323 (5913), 489-492, 2009
6372009
SwissFEL: the Swiss X-ray free electron laser
CJ Milne, T Schietinger, M Aiba, A Alarcon, J Alex, A Anghel, V Arsov, ...
Applied Sciences 7 (7), 720, 2017
4142017
Ultrashort pulse propagation, pulse breakup, and fundamental soliton formation in a single-mode optical fiber
P Beaud, W Hodel, B Zysset, H Weber
IEEE journal of quantum electronics 23 (11), 1938-1946, 1987
3221987
Large-amplitude spin dynamics driven by a THz pulse in resonance with an electromagnon
T Kubacka, JA Johnson, MC Hoffmann, C Vicario, S De Jong, P Beaud, ...
Science 343 (6177), 1333-1336, 2014
3192014
A time-dependent order parameter for ultrafast photoinduced phase transitions
P Beaud, A Caviezel, SO Mariager, L Rettig, G Ingold, C Dornes, ...
Nature materials 13 (10), 923-927, 2014
2872014
Spatiotemporal stability of a femtosecond hard-X-ray undulator source studied by control of coherent optical phonons
P Beaud, SL Johnson, A Streun, R Abela, D Abramsohn, D Grolimund, ...
Physical review letters 99 (17), 174801, 2007
2612007
Submillimeter optical reflectometry
HH Gilgen, RP Novak, RP Salathe, W Hodel, P Beaud
Journal of Lightwave Technology 7 (8), 1225-1233, 1989
2201989
The ultrafast Einstein–de Haas effect
C Dornes, Y Acremann, M Savoini, M Kubli, MJ Neugebauer, E Abreu, ...
Nature 565 (7738), 209-212, 2019
2112019
Nanoscale depth-resolved coherent femtosecond motion in laser-excited bismuth
SL Johnson, P Beaud, CJ Milne, FS Krasniqi, ES Zijlstra, ME Garcia, ...
Physical review letters 100 (15), 155501, 2008
2052008
A compact and cost-effective hard X-ray free-electron laser driven by a high-brightness and low-energy electron beam
E Prat, R Abela, M Aiba, A Alarcon, J Alex, Y Arbelo, C Arrell, V Arsov, ...
Nature Photonics 14 (12), 748-754, 2020
1982020
Optical reflectometry with micrometer resolution for the investigation of integrated optical devices
P Beaud, J Schutz, W Hodel, HP Weber, HH Gilgen, RP Salathe
IEEE journal of quantum electronics 25 (4), 755-759, 1989
1951989
Directly observing squeezed phonon states with femtosecond x-ray diffraction
SL Johnson, P Beaud, E Vorobeva, CJ Milne, ÉD Murray, S Fahy, ...
Physical review letters 102 (17), 175503, 2009
1752009
Nonthermal Melting of a Charge Density Wave in
E Möhr-Vorobeva, SL Johnson, P Beaud, U Staub, R De Souza, C Milne, ...
Physical review letters 107 (3), 036403, 2011
1642011
Ultrafast structural phase transition driven by photoinduced melting of charge and orbital order
P Beaud, SL Johnson, E Vorobeva, U Staub, RA De Souza, CJ Milne, ...
Physical review letters 103 (15), 155702, 2009
1412009
Coherent structural dynamics of a prototypical charge-density-wave-to-metal transition
T Huber, SO Mariager, A Ferrer, H Schäfer, JA Johnson, S Grübel, ...
Physical review letters 113 (2), 026401, 2014
1322014
Structural and magnetic dynamics of a laser induced phase transition in FeRh
SO Mariager, F Pressacco, G Ingold, A Caviezel, E Möhr-Vorobeva, ...
Physical Review Letters 108 (8), 087201, 2012
1262012
Femtosecond dynamics of the collinear-to-spiral antiferromagnetic phase transition in CuO
SL Johnson, RA De Souza, U Staub, P Beaud, E Möhr-Vorobeva, ...
Physical review letters 108 (3), 037203, 2012
1262012
High resolution femtosecond coherent anti-Stokes Raman scattering: determination of rotational constants, molecular anharmonicity, collisional line shifts, and temperature
T Lang, M Motzkus, HM Frey, P Beaud
The Journal of Chemical Physics 115 (12), 5418-5426, 2001
1202001
8-TW 90-fs Cr: LiSAF laser
P Beaud, M Richardson, EJ Miesak, BHT Chai
Optics letters 18 (18), 1550-1552, 1993
1051993
Probing the transition from hydrophilic to hydrophobic solvation with atomic scale resolution
VT Pham, TJ Penfold, RM Van Der Veen, F Lima, A El Nahhas, ...
Journal of the American Chemical Society 133 (32), 12740-12748, 2011
912011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20