Παρακολούθηση
George Kozanidis
George Kozanidis
Associate Professor of Optimization Methods, University of Thessaly
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mie.uth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An exact solution algorithm for maximizing the fleet availability of a unit of aircraft subject to flight and maintenance requirements
A Gavranis, G Kozanidis
European Journal of Operational Research 242 (2), 631-643, 2015
882015
A mixed integer knapsack model for allocating funds to highway safety improvements
E Melachrinoudis, G Kozanidis
Transportation Research Part A: Policy and Practice 36 (9), 789-803, 2002
682002
Flight and maintenance planning of military aircraft for maximum fleet availability
G Kozanidis, G Liberopoulos, C Pitsilkas
Military Operations Research, 53-73, 2010
592010
Performance evaluation of an automatic transfer line with WIP scrapping during long failures
G Liberopoulos, G Kozanidis, P Tsarouhas
Manufacturing & Service Operations Management 9 (1), 62-83, 2007
482007
Recovery mechanisms in day-ahead electricity markets with non-convexities-Part I: Design and evaluation methodology
P Andrianesis, G Liberopoulos, G Kozanidis, AD Papalexopoulos
IEEE Transactions on Power Systems 28 (2), 960-968, 2012
412012
A multiobjective model for maximizing fleet availability under the presence of flight and maintenance requirements
G Kozanidis
Journal of Advanced Transportation 43 (2), 155-182, 2009
402009
A branch & bound algorithm for the 0-1 mixed integer knapsack problem with linear multiple choice constraints
G Kozanidis, E Melachrinoudis
Computers & Operations Research 31 (5), 695-711, 2004
402004
Solving the linear multiple choice knapsack problem with two objectives: profit and equity
G Kozanidis
Computational Optimization and Applications 43, 261-294, 2009
342009
Heuristics for flight and maintenance planning of mission aircraft
G Kozanidis, A Gavranis, G Liberopoulos
Annals of Operations Research 221, 211-238, 2014
312014
Recovery mechanisms in day-ahead electricity markets with non-convexities-Part II: Implementation and numerical evaluation
P Andrianesis, G Liberopoulos, G Kozanidis, AD Papalexopoulos
IEEE Transactions on Power Systems 28 (2), 969-977, 2012
302012
Mixed integer least squares optimization for flight and maintenance planning of mission aircraft
G Kozanidis, A Gavranis, E Kostarelou
Naval Research Logistics (NRL) 59 (3‐4), 212-229, 2012
302012
Exact solution methodologies for linear and (mixed) integer bilevel programming
GKD Saharidis, AJ Conejo, G Kozanidis
Metaheuristics for bi-level optimization, 221-245, 2013
242013
The linear multiple choice knapsack problem with equity constraints
G Kozanidis, E Melachrinoudis, MM Solomon
International Journal of Operational Research 1 (1-2), 52-73, 2005
232005
Mixed integer parametric bilevel programming for optimal strategic bidding of energy producers in day-ahead electricity markets with indivisibilities
G Kozanidis, E Kostarelou, P Andrianesis, G Liberopoulos
Optimization 62 (8), 1045-1068, 2013
202013
Production scheduling of a multi-grade PET resin plant
G Liberopoulos, G Kozanidis, O Hatzikonstantinou
Computers & chemical engineering 34 (3), 387-400, 2010
182010
Energy-reserve markets with non-convexities: An empirical analysis
P Andrianesis, G Liberopoulos, G Kozanidis
2009 IEEE Bucharest PowerTech, 1-8, 2009
172009
Integrating operational hedging of exchange rate risk in the optimal design of global supply chain networks
P Longinidis, MC Georgiadis, G Kozanidis
Industrial & Engineering Chemistry Research 54 (24), 6311-6325, 2015
162015
Mixed integer biobjective quadratic programming for maximum-value minimum-variability fleet availability of a unit of mission aircraft
A Gavranis, G Kozanidis
Computers & Industrial Engineering 110, 13-29, 2017
142017
Recovery mechanisms in a joint energy/reserve day-ahead electricity market with non-convexities
P Andrianesis, G Liberopoulos, G Kozanidis, AD Papalexopoulos
2010 7th International Conference on the European Energy Market, 1-6, 2010
142010
Bilevel programming solution algorithms for optimal price-bidding of energy producers in multi-period day-ahead electricity markets with non-convexities
E Kostarelou, G Kozanidis
Optimization and Engineering 22, 449-484, 2021
102021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20