Παρακολούθηση
Michael Wagner
Michael Wagner
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sba-research.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
CAGEN: A fast combinatorial test generation tool with support for constraints and higher-index arrays
M Wagner, K Kleine, DE Simos, R Kuhn, R Kacker
2020 IEEE International Conference on Software Testing, Verification and …, 2020
202020
Quantum-inspired evolutionary algorithms for covering arrays of arbitrary strength
M Wagner, L Kampel, DE Simos
International Symposium on Experimental Algorithms, 300-316, 2019
42019
Heuristically enhanced ipo algorithms for covering array generation
M Wagner, L Kampel, DE Simos
International Workshop on Combinatorial Algorithms, 571-586, 2021
32021
How to use boltzmann machines and neural networks for covering array generation
L Kampel, M Wagner, IS Kotsireas, DE Simos
International Conference on Learning and Intelligent Optimization, 53-68, 2020
32020
IPO-Q: a quantum-inspired approach to the IPO strategy used in CA generation
M Wagner, L Kampel, DE Simos
International Conference on Mathematical Aspects of Computer and Information …, 2019
22019
In-Parameter-Order strategies for covering perfect hash families
M Wagner, CJ Colbourn, DE Simos
Applied Mathematics and Computation 421, 126952, 2022
12022
A primer on the application of neural networks to covering array generation
L Kampel, M Wagner, IS Kotsireas, DE Simos
Optimization Methods and Software 37 (3), 1165-1202, 2022
2022
Developing multithreaded techniques and improved constraint handling for the tool CAgen
M Wagner, M Leithner, DE Simos, R Kuhn, R Kacker
2022 IEEE International Conference on Software Testing, Verification and …, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–8