Παρακολούθηση
Ioannis D. Moscholios
Ioannis D. Moscholios
Associate Professor, Dept. of Informatics & Telecommunications, Univ. of Peloponnese, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uop.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A compilation of UAV applications for precision agriculture
P Radoglou-Grammatikis, P Sarigiannidis, T Lagkas, I Moscholios
Computer Networks 172, 107148, 2020
3612020
Securing the Internet of Things: Challenges, threats and solutions
PIR Grammatikis, PG Sarigiannidis, ID Moscholios
Internet of Things 5, 41-70, 2019
2122019
Connection-dependent threshold model: a generalization of the Erlang multiple rate loss model
ID Moscholios, MD Logothetis, GK Kokkinakis
Performance Evaluation 48 (1-4), 177-200, 2002
1242002
Towards distributed data management in fog computing
V Moysiadis, P Sarigiannidis, I Moscholios
Wireless Communications and Mobile Computing 2018, 2018
912018
A signature-based intrusion detection system for the internet of things
P Ioulianou, V Vasilakis, I Moscholios, M Logothetis
Information and Communication Technology Form, 2018
712018
Performance Analysis of OCDMA PONs Supporting Multi-Rate Bursty Traffic
J Vardakas, I Moscholios, M Logothetis, V Stylianakis
IEEE Transactions on Communications, 2013
592013
An analytical approach for dynamic wavelength allocation in WDM–TDMA PONs servicing ON–OFF traffic
JS Vardakas, ID Moscholios, MD Logothetis, VG Stylianakis
IEEE/OSA Journal of Optical Communications and Networking 3 (4), 347-358, 2011
592011
Call-level performance modelling of elastic and adaptive service-classes with finite population
VG Vassilakis, ID Moscholios, MD Logothetis
IEICE Transactions on Communications 91 (1), 151-163, 2008
542008
Congestion probabilities in a batched Poisson multirate loss model supporting elastic and adaptive traffic
I Moscholios, J Vardakas, M Logothetis, A Boucouvalas
Annals of Telecommunications-Annales des Télécommunications 68 (5-6), 327-344, 2013
492013
The Erlang multirate loss model with Batched Poisson arrival processes under the bandwidth reservation policy
ID Moscholios, MD Logothetis
Computer Communications 33, S167-S179, 2010
482010
Performance metrics of a multirate resource sharing teletraffic model with finite sources under the threshold and bandwidth reservation policies
ID Moscholios, MD Logothetis, JS Vardakas, AC Boucouvalas
IET Networks 4 (3), 195-208, 2015
462015
Engset multi-rate state-dependent loss models
ID Moscholios, MD Logothetis, PI Nikolaropoulos
Performance Evaluation 59 (2-3), 247-277, 2005
462005
Congestion probabilities of elastic and adaptive calls in Erlang-Engset multirate loss models under the threshold and bandwidth reservation policies
ID Moscholios, MD Logothetis, JS Vardakas, AC Boucouvalas
Computer Networks 92, 1-23, 2015
432015
Efficient multirate teletraffic loss models beyond Erlang
ID Moscholios, MD Logothetis
John Wiley & Sons, 2019
412019
Blocking probabilities of elastic and adaptive calls in the Erlang multirate loss model under the threshold policy
ID Moscholios, MD Logothetis, AC Boucouvalas
Telecommunication Systems 62 (1), 245-262, 2016
372016
State-dependent bandwidth sharing policies for wireless multirate loss networks
ID Moscholios, VG Vassilakis, MD Logothetis, AC Boucouvalas
IEEE Transactions on Wireless Communications 16 (8), 5481-5497, 2017
352017
Call–burst blocking of ON–OFF traffic sources with retrials under the complete sharing policy
ID Moscholios, MD Logothetis, GK Kokkinakis
Performance Evaluation 59 (4), 279-312, 2005
352005
Engset multi‐rate state‐dependent loss models with QoS guarantee
ID Moscholios, MD Logothetis
International Journal of Communication Systems 19 (1), 67-93, 2006
342006
QoS guarantee in a batched poisson multirate loss model supporting elastic and adaptive traffic
ID Moscholios, JS Vardakas, MD Logothetis, AC Boucouvalas
2012 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1281-1286, 2012
332012
A quasi-random multirate loss model supporting elastic and adaptive traffic under the bandwidth reservation policy
ID Moscholios, JS Vardakas, MD Logothetis, MN Koukias
International Journal on Advances in Networks and Services 6, 2013
322013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20