Παρακολούθηση
Tiago Oliveira
Tiago Oliveira
MPI-SP and Universidade do Porto (FCUP)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mpi-sp.org
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Jasmin: High-assurance and high-speed cryptography
JB Almeida, M Barbosa, G Barthe, A Blot, B Grégoire, V Laporte, ...
Proceedings of the 2017 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2017
1112017
The last mile: High-assurance and high-speed cryptographic implementations
JB Almeida, M Barbosa, G Barthe, B Grégoire, A Koutsos, V Laporte, ...
2020 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 965-982, 2020
382020
A practical framework for privacy-preserving nosql databases
R Macedo, J Paulo, R Pontes, B Portela, T Oliveira, M Matos, R Oliveira
2017 IEEE 36th Symposium on Reliable Distributed Systems (SRDS), 11-20, 2017
262017
Machine-Checked Proofs for Cryptographic Standards: Indifferentiability of Sponge and Secure High-Assurance Implementations of SHA-3
JB Almeida, C Baritel-Ruet, M Barbosa, G Barthe, F Dupressoir, ...
Proceedings of the 2019 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2019
252019
High-assurance cryptography in the spectre era
G Barthe, S Cauligi, B Grégoire, A Koutsos, K Liao, T Oliveira, S Priya, ...
2021 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 1884-1901, 2021
192021
Bisen: Efficient boolean searchable symmetric encryption with verifiability and minimal leakage
B Ferreira, B Portela, T Oliveira, G Borges, H Domingos, J Leitão
2019 38th Symposium on Reliable Distributed Systems (SRDS), 103-10309, 2019
82019
Certified Compilation for Cryptography: Extended x86 Instructions and Constant-Time Verification
JB Almeida, M Barbosa, G Barthe, V Laporte, T Oliveira
International Conference on Cryptology in India, 107-127, 2020
32020
Boolean Searchable Symmetric Encryption with Filters on Trusted Hardware
B Ferreira, B Portela, T Oliveira, G Borges, HJ Domingos, J Leitao
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, 2020
22020
Are Deep Learning Methods Ready for Prime Time in Fingerprints Minutiae Extraction?
A Rebelo, T Oliveira, ME Correia, JS Cardoso
Iberoamerican Congress on Pattern Recognition, 628-636, 2018
22018
Verificação de software criptográfico de elevado desempenho
TFA Oliveira
12012
High-speed and High-assurance Cryptographic Software
TFA Oliveira
2022
Typing High-Speed Cryptography against Spectre v1
BA Shivakumar, G Barthe, B Grégoire, V Laporte, T Oliveira, S Priya, ...
Cryptology ePrint Archive, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–12