Παρακολούθηση
Orazio Gallo
Orazio Gallo
Principal Research Scientist, NVIDIA Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα soe.ucsc.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Loss functions for image restoration with neural networks
H Zhao, O Gallo, I Frosio, J Kautz
IEEE Transactions on computational imaging 3 (1), 47-57, 2016
1782*2016
FlexISP: A flexible camera image processing framework
F Heide, M Steinberger, YT Tsai, M Rouf, D Pająk, D Reddy, O Gallo, J Liu, ...
ACM Transactions on Graphics (TOG) 33 (6), 231, 2014
2762014
Artifact-free high dynamic range imaging
O Gallo, N Gelfand, WC Chen, M Tico, K Pulli
Computational Photography (ICCP), 2009 IEEE International Conference on, 1-7, 2009
2732009
HDR Deghosting: How to deal with Saturation?
J Hu, O Gallo, K Pulli, X Sun
Computer Vision and Pattern Recognition, 2013
2342013
Pixel-adaptive convolutional neural networks
H Su, V Jampani, D Sun, O Gallo, E Learned-Miller, J Kautz
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
1892019
Extreme view synthesis
I Choi, O Gallo, A Troccoli, MH Kim, J Kautz
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
1262019
CC-RANSAC: Fitting planes in the presence of multiple surfaces in range data
O Gallo, R Manduchi, A Rafii
Pattern Recognition Letters 32 (3), 403-410, 2011
1192011
Reading 1D barcodes with mobile phones using deformable templates
O Gallo, R Manduchi
Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on 33 (9), 1834 …, 2011
1002011
Efficient geometry-aware 3D generative adversarial networks
ER Chan, CZ Lin, MA Chan, K Nagano, B Pan, S De Mello, O Gallo, ...
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2022
922022
Exposure Stacks for Live Scenes with Hand-held Cameras
J Hu, O Gallo, K Pulli
European Conference of Computer Vision, 2012
732012
Reblur2Deblur: Deblurring videos via self-supervised learning
H Chen, J Gu, O Gallo, MY Liu, A Veeraraghavan, J Kautz
IEEE International Conference on Computational Photography (ICCP), 1-9, 2018
672018
A fusion approach for multi-frame optical flow estimation
Z Ren, O Gallo, D Sun, MH Yang, EB Sudderth, J Kautz
2019 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV), 2077-2086, 2019
592019
Robust curb and ramp detection for safe parking using the Canesta TOF camera
O Gallo, R Manduchi, A Rafii
2008 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern …, 2008
562008
Novel view synthesis of dynamic scenes with globally coherent depths from a monocular camera
JS Yoon, K Kim, O Gallo, HS Park, J Kautz
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
552020
Tackling 3D ToF Artifacts Through Learning and the FLAT Dataset
Q Guo, I Frosio, O Gallo, T Zickler, J Kautz
European Conference of Computer Vision (ECCV), 2018
442018
Locally Non-rigid Registration for Mobile HDR Photography
O Gallo, A Troccoli, J Hu, K Pulli, J Kautz
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2015
422015
Bi3D: Stereo depth estimation via binary classifications
A Badki, A Troccoli, K Kim, J Kautz, P Sen, O Gallo
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
412020
Metering for Exposure Stacks
O Gallo, M Tico, R Manduchi, N Gelfand, K Pulli
Eurographics, 2012
392012
Separating Reflection and Transmission Images in the Wild
P Wieschollek, O Gallo, J Gu, J Kautz
European Conference of Computer Vision (ECCV), 2018
362018
Meshlet priors for 3d mesh reconstruction
A Badki, O Gallo, J Kautz, P Sen
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
312020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20