Παρακολούθηση
Athanasios Anastasilakis
Athanasios Anastasilakis
424 General Military Hospital
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα endo.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Clinical features of 24 patients with rebound‐associated vertebral fractures after denosumab discontinuation: systematic review and additional cases
AD Anastasilakis, SA Polyzos, P Makras, B Aubry‐Rozier, S Kaouri, ...
Journal of Bone and Mineral Research 32 (6), 1291-1296, 2017
3162017
Effects of two years of daily teriparatide treatment on BMD in postmenopausal women with severe osteoporosis with and without prior antiresorptive treatment
BM Obermayer‐Pietsch, F Marin, EV McCloskey, P Hadji, J Farrerons, ...
Journal of bone and mineral research 23 (10), 1591-1600, 2008
2962008
Selenium supplementation in the treatment of Hashimoto's thyroiditis: a systematic review and a meta-analysis
KA Toulis, AD Anastasilakis, TG Tzellos, DG Goulis, D Kouvelas
Thyroid 20 (10), 1163-1173, 2010
2772010
Irisin in patients with nonalcoholic fatty liver disease
SA Polyzos, J Kountouras, AD Anastasilakis, EV Geladari, CS Mantzoros
Metabolism 63 (2), 207-217, 2014
2452014
Irisin in metabolic diseases
SA Polyzos, AD Anastasilakis, ZA Efstathiadou, P Makras, N Perakakis, ...
Endocrine 59, 260-274, 2018
2332018
Clinical complications following thyroid fine‐needle biopsy: a systematic review
SA Polyzos, AD Anastasilakis
Clinical endocrinology 71 (2), 157-165, 2009
2122009
Circulating irisin in healthy, young individuals: day-night rhythm, effects of food intake and exercise, and associations with gender, physical activity, diet, and body composition
AD Anastasilakis, SA Polyzos, ZG Saridakis, G Kynigopoulos, ...
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 99 (9), 3247-3255, 2014
2042014
Fracture risk and management of discontinuation of denosumab therapy: a systematic review and position statement by ECTS
E Tsourdi, MC Zillikens, C Meier, JJ Body, E Gonzalez Rodriguez, ...
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 106 (1), 264-281, 2021
1942021
Serum sclerostin levels positively correlate with lumbar spinal bone mineral density in postmenopausal women—the six-month effect of risedronate and teriparatide
SA Polyzos, AD Anastasilakis, C Bratengeier, W Woloszczuk, ...
Osteoporosis international 23, 1171-1176, 2012
1592012
Obesity, osteoporosis and bone metabolism
K Gkastaris, DG Goulis, M Potoupnis, AD Anastasilakis, G Kapetanos
Journal of musculoskeletal & neuronal interactions 20 (3), 372, 2020
1562020
Circulating irisin is associated with osteoporotic fractures in postmenopausal women with low bone mass but is not affected by either teriparatide or denosumab treatment for 3 …
AD Anastasilakis, SA Polyzos, P Makras, A Gkiomisi, I Bisbinas, ...
Osteoporosis International 25, 1633-1642, 2014
1452014
Therapy of endocrine disease: denosumab vs bisphosphonates for the treatment of postmenopausal osteoporosis
AD Anastasilakis, SA Polyzos, P Makras
European journal of endocrinology 179 (1), R31-R45, 2018
1212018
Zoledronate for the prevention of bone loss in women discontinuing denosumab treatment. A prospective 2‐year clinical trial
AD Anastasilakis, SE Papapoulos, SA Polyzos, NM Appelman‐Dijkstra, ...
Journal of Bone and Mineral Research 34 (12), 2220-2228, 2019
1172019
Efficacy and safety of denosumab in postmenopausal women with osteopenia or osteoporosis: a systematic review and a meta-analysis
AD Anastasilakis, KA Toulis, DG Goulis, SA Polyzos, S Delaroudis, ...
Hormone and metabolic research 41 (10), 721-729, 2009
1122009
Long-term treatment of osteoporosis: safety and efficacy appraisal of denosumab
AD Anastasilakis, KA Toulis, SA Polyzos, CD Anastasilakis, P Makras
Therapeutics and Clinical Risk Management, 295-306, 2012
1012012
Non-invasive diagnosis of non-alcoholic steatohepatitis and fibrosis with the use of omics and supervised learning: a proof of concept study
N Perakakis, SA Polyzos, A Yazdani, A Sala-Vila, J Kountouras, ...
Metabolism 101, 154005, 2019
972019
Denosumab discontinuation and the rebound phenomenon: a narrative review
AD Anastasilakis, P Makras, MP Yavropoulou, G Tabacco, AM Naciu, ...
Journal of clinical medicine 10 (1), 152, 2021
962021
Expression of microRNAs that regulate bone turnover in the serum of postmenopausal women with low bone mass and vertebral fractures
MP Yavropoulou, AD Anastasilakis, P Makras, DG Tsalikakis, ...
European Journal of Endocrinology 176 (2), 169-176, 2017
932017
Multiple clinical vertebral fractures following denosumab discontinuation
AD Anastasilakis, P Makras
Osteoporosis International 27, 1929-1930, 2016
922016
Novel therapies for osteoporosis
P Makras, S Delaroudis, AD Anastasilakis
Metabolism 64 (10), 1199-1214, 2015
922015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20