Παρακολούθηση
EVANGELIA E. VASSALOU
EVANGELIA E. VASSALOU
Dpt of Radiology, University Hospital of Iraklion, Crete, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα med.uoc.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Interpretable artificial intelligence framework for COVID‑19 screening on chest X‑rays
N Tsiknakis, E Trivizakis, EE Vassalou, GZ Papadakis, DA Spandidos, ...
Experimental and Therapeutic Medicine 20 (2), 727-735, 2020
1182020
MR imaging of transient osteoporosis of the hip: an update on 155 hip joints
ME Klontzas, EE Vassalou, AH Zibis, AS Bintoudi, AH Karantanas
European journal of radiology 84 (3), 431-436, 2015
662015
Expression analysis of Akt and MAPK signaling pathways in lung tissue of patients with idiopathic pulmonary fibrosis (IPF)
KM Antoniou, GA Margaritopoulos, G Soufla, E Symvoulakis, E Vassalou, ...
Journal of Receptors and Signal Transduction 30 (4), 262-269, 2010
492010
Investigation of Toll-like receptors in the pathogenesis of fibrotic and granulomatous disorders: a bronchoalveolar lavage study
GA Margaritopoulos, KM Antoniou, K Karagiannis, KD Samara, ...
Fibrogenesis & tissue repair 3, 1-9, 2010
482010
Piriformis muscle syndrome: A cross-sectional imaging study in 116 patients and evaluation of therapeutic outcome
EE Vassalou, P Katonis, AH Karantanas
European Radiology 28, 447-458, 2018
412018
Rotational knee laxity in anterior cruciate ligament deficiency: an additional secondary sign on MRI
EE Vassalou, ME Klontzas, GK Kouvidis, PI Matalliotaki, AH Karantanas
American Journal of Roentgenology 206 (1), 151-154, 2016
362016
Calcific tendinopathy of the shoulder with intraosseous extension: outcomes of ultrasound-guided percutaneous irrigation
ME Klontzas, EE Vassalou, AH Karantanas
Skeletal radiology 46, 201-208, 2017
242017
Investigation of angiogenetic axis Angiopoietin-1 and-2/Tie-2 in fibrotic lung diseases: a bronchoalveolar lavage study
GA Margaritopoulos, KM Antoniou, K Karagiannis, E Vassalou, ...
International journal of molecular medicine 26 (6), 919-923, 2010
242010
MRI of the hip: current concepts on bone marrow oedema
ME Klontzas, AH Zibis, EE Vassalou, AH Karantanas
Hip International 27 (4), 329-335, 2017
202017
Radiomics and machine learning can differentiate transient osteoporosis from avascular necrosis of the hip
ME Klontzas, GC Manikis, K Nikiforaki, EE Vassalou, K Spanakis, I Stathis, ...
Diagnostics 11 (9), 1686, 2021
192021
Advancing COVID‑19 differentiation with a robust preprocessing and integration of multi‑institutional open‑repository computer tomography datasets for deep learning analysis
E Trivizakis, N Tsiknakis, EE Vassalou, GZ Papadakis, DA Spandidos, ...
Experimental and therapeutic medicine 20 (5), 1-1, 2020
182020
MR imaging of the hip: an update on bone marrow edema
EE Vassalou, K Spanakis, IP Tsifountoudis, AH Karantanas
Seminars in Musculoskeletal Radiology 23 (03), 276-288, 2019
152019
Ultrasound-guided percutaneous irrigation of calcific tendinopathy: redefining predictors of treatment outcome
EE Vassalou, ME Klontzas, AP Plagou, AH Karantanas
European Radiology 31, 2634-2643, 2021
142021
Morel-Lavallée lesions of the knee: MRI findings compared with cadaveric study findings
EE Vassalou, AH Zibis, VA Raoulis, IP Tsifountoudis, AH Karantanas
American Journal of Roentgenology 210 (5), W234-W239, 2018
122018
Lung ultrasonography in patients with idiopathic pulmonary fibrosis: evaluation of a simplified protocol with High‐Resolution computed tomographic correlation
EE Vassalou, M Raissaki, E Magkanas, KM Antoniou, AH Karantanas
Journal of Ultrasound in Medicine 37 (3), 689-696, 2018
122018
Differentiation between subchondral insufficiency fractures and advanced osteoarthritis of the knee using transfer learning and an ensemble of convolutional neural networks
ME Klontzas, EE Vassalou, GA Kakkos, K Spanakis, A Zibis, K Marias, ...
Injury 53 (6), 2035-2040, 2022
102022
Performance of lung ultrasound for monitoring interstitial lung disease
G Pitsidianakis, EE Vassalou, E Vasarmidi, M Bolaki, ME Klontzas, ...
Journal of Ultrasound in Medicine 41 (5), 1077-1084, 2022
102022
Modified lung ultrasonographic technique for evaluation of idiopathic pulmonary fibrosis: lateral decubitus position
EE Vassalou, M Raissaki, E Magkanas, KM Antoniou, AH Karantanas
Journal of Ultrasound in Medicine 36 (12), 2525-2532, 2017
102017
Hydroxyapatite deposition disease around the hip: outcomes of CT-guided treatment
ME Klontzas, EE Vassalou, AH Zibis, AH Karantanas
Diagnostic and Interventional Radiology 22 (5), 466, 2016
102016
Proposed lung ultrasound protocol during the COVID‐19 outbreak
EE Vassalou, AH Karantanas, KM Antoniou
Journal of Ultrasound in Medicine 40 (2), 397, 2021
92021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20