Παρακολούθηση
EVANGELIA E. VASSALOU
EVANGELIA E. VASSALOU
Dpt of Radiology, University Hospital of Iraklion, Crete, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα med.uoc.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Interpretable artificial intelligence framework for COVID‑19 screening on chest X‑rays
N Tsiknakis, E Trivizakis, EE Vassalou, GZ Papadakis, DA Spandidos, ...
Experimental and Therapeutic Medicine 20 (2), 727-735, 2020
942020
MR imaging of transient osteoporosis of the hip: an update on 155 hip joints
ME Klontzas, EE Vassalou, AH Zibis, AS Bintoudi, AH Karantanas
European journal of radiology 84 (3), 431-436, 2015
602015
Investigation of Toll-like receptors in the pathogenesis of fibrotic and granulomatous disorders: a bronchoalveolar lavage study
GA Margaritopoulos, KM Antoniou, K Karagiannis, KD Samara, ...
Fibrogenesis & tissue repair 3 (1), 1-9, 2010
452010
Expression analysis of Akt and MAPK signaling pathways in lung tissue of patients with idiopathic pulmonary fibrosis (IPF)
KM Antoniou, GA Margaritopoulos, G Soufla, E Symvoulakis, E Vassalou, ...
Journal of Receptors and Signal Transduction 30 (4), 262-269, 2010
422010
Piriformis muscle syndrome: A cross-sectional imaging study in 116 patients and evaluation of therapeutic outcome
EE Vassalou, P Katonis, AH Karantanas
European Radiology 28, 447-458, 2018
362018
Rotational knee laxity in anterior cruciate ligament deficiency: an additional secondary sign on MRI
EE Vassalou, ME Klontzas, GK Kouvidis, PI Matalliotaki, AH Karantanas
American Journal of Roentgenology 206 (1), 151-154, 2016
232016
Investigation of angiogenetic axis Angiopoietin-1 and-2/Tie-2 in fibrotic lung diseases: a bronchoalveolar lavage study
GA Margaritopoulos, KM Antoniou, K Karagiannis, E Vassalou, ...
International journal of molecular medicine 26 (6), 919-923, 2010
192010
MRI of the hip: current concepts on bone marrow oedema
ME Klontzas, AH Zibis, EE Vassalou, AH Karantanas
Hip International 27 (4), 329-335, 2017
172017
Calcific tendinopathy of the shoulder with intraosseous extension: outcomes of ultrasound-guided percutaneous irrigation
ME Klontzas, EE Vassalou, AH Karantanas
Skeletal radiology 46, 201-208, 2017
172017
Advancing COVID‑19 differentiation with a robust preprocessing and integration of multi‑institutional open‑repository computer tomography datasets for deep learning analysis
E Trivizakis, N Tsiknakis, EE Vassalou, GZ Papadakis, DA Spandidos, ...
Experimental and therapeutic medicine 20 (5), 1-1, 2020
132020
MR imaging of the hip: an update on bone marrow edema
EE Vassalou, K Spanakis, IP Tsifountoudis, AH Karantanas
Seminars in Musculoskeletal Radiology 23 (03), 276-288, 2019
112019
Morel-Lavallée lesions of the knee: MRI findings compared with cadaveric study findings
EE Vassalou, AH Zibis, VA Raoulis, IP Tsifountoudis, AH Karantanas
American Journal of Roentgenology 210 (5), W234-W239, 2018
102018
Lung ultrasonography in patients with idiopathic pulmonary fibrosis: evaluation of a simplified protocol with High‐Resolution computed tomographic correlation
EE Vassalou, M Raissaki, E Magkanas, KM Antoniou, AH Karantanas
Journal of Ultrasound in Medicine 37 (3), 689-696, 2018
102018
Hydroxyapatite deposition disease around the hip: outcomes of CT-guided treatment
ME Klontzas, EE Vassalou, AH Zibis, AH Karantanas
Diagn Interv Radiol 22 (05), 466-470, 2016
102016
Ultrasound-guided percutaneous irrigation of calcific tendinopathy: redefining predictors of treatment outcome
EE Vassalou, ME Klontzas, AP Plagou, AH Karantanas
European Radiology 31, 2634-2643, 2021
92021
Modified lung ultrasonographic technique for evaluation of idiopathic pulmonary fibrosis: lateral decubitus position
EE Vassalou, M Raissaki, E Magkanas, KM Antoniou, AH Karantanas
Journal of Ultrasound in Medicine 36 (12), 2525-2532, 2017
82017
Proposed lung ultrasound protocol during the COVID‐19 outbreak
EE Vassalou, AH Karantanas, KM Antoniou
Journal of Ultrasound in Medicine 40 (2), 397, 2021
72021
Imaging of impingement syndromes around the hip joint
EE Vassalou, AH Zibis, ME Klontzas, AH Karantanas
Hip International 27 (4), 317-328, 2017
72017
Radiomics and machine learning can differentiate transient osteoporosis from avascular necrosis of the hip
ME Klontzas, GC Manikis, K Nikiforaki, EE Vassalou, K Spanakis, I Stathis, ...
Diagnostics 11 (9), 1686, 2021
62021
Piriformis muscle syndrome: MR imaging findings and treatment outcome in 23 patients
EE Vassalou, A Fotiadou, D Ziaka, K Natsiopoulos, AH Karantanas
Hellenic Journal οf Radiology 2 (4), 2017
62017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20