Παρακολούθηση
Hugh Durrant-Whyte
Hugh Durrant-Whyte
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sydney.edu.au
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Simultaneous localization and mapping: part I
H Durrant-Whyte, T Bailey
IEEE robotics & automation magazine 13 (2), 99-110, 2006
6377*2006
A new method for the nonlinear transformation of means and covariances in filters and estimators
S Julier, J Uhlmann, HF Durrant-Whyte
IEEE Transactions on automatic control 45 (3), 477-482, 2000
45202000
A solution to the simultaneous localization and map building (SLAM) problem
MWMG Dissanayake, P Newman, S Clark, HF Durrant-Whyte, M Csorba
IEEE Transactions on robotics and automation 17 (3), 229-241, 2001
37302001
A new approach for filtering nonlinear systems
SJ Julier, JK Uhlmann, HF Durrant-Whyte
Proceedings of 1995 American Control Conference-ACC'95 3, 1628-1632, 1995
29891995
Mobile robot localization by tracking geometric beacons
JJ Leonard, HF Durrant-Whyte
IEEE Transactions on robotics and Automation 7 (3), 376-382, 1991
19151991
Directed sonar sensing for mobile robot navigation
JJ Leonard, HF Durrant-Whyte
Springer Science & Business Media, 2012
12732012
Simultaneous map building and localization for an autonomous mobile robot.
JJ Leonard, HF Durrant-Whyte
IROS 3, 1442-1447, 1991
12081991
Simultaneous localization and mapping with sparse extended information filters
S Thrun, Y Liu, D Koller, AY Ng, Z Ghahramani, H Durrant-Whyte
The international journal of robotics research 23 (7-8), 693-716, 2004
10322004
Inertial navigation systems for mobile robots
B Barshan, HF Durrant-Whyte
IEEE transactions on robotics and automation 11 (3), 328-342, 1995
9891995
Simultaneous localization, mapping and moving object tracking
CC Wang, C Thorpe, S Thrun, M Hebert, H Durrant-Whyte
The International Journal of Robotics Research 26 (9), 889-916, 2007
7722007
Dynamic map building for an autonomous mobile robot
JJ Leonard, HF Durrant-Whyte, IJ Cox
The International Journal of Robotics Research 11 (4), 286-298, 1992
7041992
Data fusion and sensor management: a decentralized information-theoretic approach
J Manyika, H Durrant-Whyte
Prentice Hall PTR, 1995
6341995
A high integrity IMU/GPS navigation loop for autonomous land vehicle applications
S Sukkarieh, EM Nebot, HF Durrant-Whyte
IEEE transactions on robotics and automation 15 (3), 572-578, 1999
6201999
Sensor models and multisensor integration
HF Durrant-Whyte
Autonomous robot vehicles, 73-89, 1990
6051990
The aiding of a low-cost strapdown inertial measurement unit using vehicle model constraints for land vehicle applications
G Dissanayake, S Sukkarieh, E Nebot, H Durrant-Whyte
IEEE transactions on robotics and automation 17 (5), 731-747, 2001
5392001
Information based adaptive robotic exploration
F Bourgault, AA Makarenko, SB Williams, B Grocholsky, ...
IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems 1, 540-545, 2002
5252002
An experiment in integrated exploration
AA Makarenko, SB Williams, F Bourgault, HF Durrant-Whyte
IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems 1, 534-539, 2002
4462002
Uncertain geometry in robotics
HF Durrant-Whyte
IEEE Journal on Robotics and Automation 4 (1), 23-31, 1988
4371988
Integration, coordination and control of multi-sensor robot systems
HF Durrant-Whyte
Springer Science & Business Media, 2012
4302012
Multisensor data fusion
H Durrant-Whyte, TC Henderson
Springer handbook of robotics, 867-896, 2016
4282016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20