Παρακολούθηση
Nerea Mascaraque
Nerea Mascaraque
URSA Insulation S.A.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ursa.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An interpretation for the increase of ionic conductivity by nitrogen incorporation in LiPON oxynitride glasses
N Mascaraque, JLG Fierro, A Durán, F Muñoz
Solid State Ionics 233, 73-79, 2013
972013
Correlating the network topology of oxide glasses with their chemical durability
N Mascaraque, M Bauchy, MM Smedskjaer
The Journal of Physical Chemistry B 121 (5), 1139-1147, 2017
612017
Structural compromise between high hardness and crack resistance in aluminoborate glasses
KF Frederiksen, K Januchta, N Mascaraque, RE Youngman, M Bauchy, ...
The Journal of Physical Chemistry B 122 (23), 6287-6295, 2018
412018
The role of the network-modifier's field-strength in the chemical durability of aluminoborate glasses
T Oey, KF Frederiksen, N Mascaraque, R Youngman, M Balonis, ...
Journal of Non-Crystalline Solids 505, 279-285, 2019
392019
Dissolution kinetics of hot compressed oxide glasses
N Mascaraque, M Bauchy, JLG Fierro, SJ Rzoska, M Bockowski, ...
The Journal of Physical Chemistry B 121 (38), 9063-9072, 2017
382017
Structural dependence of chemical durability in modified aluminoborate glasses
N Mascaraque, K Januchta, KF Frederiksen, RE Youngman, M Bauchy, ...
Journal of the American Ceramic Society 102 (3), 1157-1168, 2019
372019
Cooling rate effects on the structure of 45S5 bioglass: Insights from experiments and simulations
P Bhaskar, R Kumar, Y Maurya, R Ravinder, AR Allu, S Das, NN Gosvami, ...
Journal of Non-Crystalline Solids 534, 119952, 2020
332020
Structural Features of LiPON Glasses Determined by 1D and 2D 31P MAS NMR
N Mascaraque, A Duran, F Munoz, G Tricot
International Journal of Applied Glass Science 7 (1), 69-79, 2016
232016
Nitrogen and fluorine anionic substitution in lithium phosphate glasses
N Mascaraque, G Tricot, B Revel, A Durán, F Muñoz
Solid State Ionics 254, 40-47, 2014
192014
Mixed alkali silicophosphate oxynitride glasses: structure-property relations
GL Paraschiv, F Muñoz, G Tricot, N Mascaraque, LR Jensen, Y Yue, ...
Journal of Non-Crystalline Solids 462, 51-64, 2017
182017
Effect of alumina on the structure and properties of Li2O–B2O3–P2O5 glasses
N Mascaraque, A Durán, F Muñoz
Journal of non-crystalline solids 357 (16-17), 3212-3220, 2011
182011
Thio-oxynitride phosphate glass electrolytes prepared by mechanical milling
N Mascaraque, JLG Fierro, F Muñoz, A Durán, Y Ito, Y Hibi, R Harada, ...
Journal of Materials Research 30 (19), 2940-2948, 2015
162015
Structure and electrical properties of a new thio-phosphorus oxynitride glass electrolyte
N Mascaraque, H Takebe, G Tricot, JLG Fierro, A Durán, F Muñoz
Journal of non-crystalline solids 405, 159-162, 2014
142014
Competitive effects of modifier charge and size on mechanical and chemical resistance of aluminoborate glasses
N Mascaraque, KF Frederiksen, K Januchta, RE Youngman, M Bauchy, ...
Journal of Non-Crystalline Solids 499, 264-271, 2018
92018
Effect of fluorine and nitrogen on the chemical durability of lithium phosphate glasses
N Mascaraque, A Durán, F Muñoz
Journal of Non-Crystalline Solids 417, 60-65, 2015
92015
Cooling Rate Effects on the Structure of 45S5 Bioglass: Computational and Experimental Evidence of Si--P Avoidance
P Bhaskar, Y Maurya, R Kumar, R Ravinder, AR Allu, S Das, NN Gosvami, ...
arXiv preprint arXiv:1906.10111, 2019
22019
Dissolution Kinetics of Oxide Glasses: Effect of Network Topology
NM Alvarez, M Bauchy, MM Smedskjær
2017
Structural Features of LiPON Glasses Determined by 1D and 2D P-31 MAS NMR (vol 7, pg 69, 2016)
N Mascaraque, A Duran, F Munoz, G Tricot
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED GLASS SCIENCE 8 (1), 136-137, 2017
2017
Materiales vítreos como electrolitos sólidos en baterías recargables
N Mascaraque Alvarez
Materiales vítreos como electrolitos sólidos en baterías recargables, 2014
2014
Phosphorus oxynitride glasses: properties, structure and their potential applications as solid electrolytes
N Mascaraque, A Durán, F Muñoz
target 51, 3, 2010
2010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20