Παρακολούθηση
Dimitrios Belias
Dimitrios Belias
Άλλα ονόματαΜπελιάς Δημήτριος, Δημήτριος Μπελιάς, Belias Dimitrios
Assistant Professor, Department of Business Administration, University of Thessaly, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα pe.uth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Organizational culture and job satisfaction: A review
D Belıas, A Koustelıos
International review of management and marketing 4 (2), 132-149, 2014
5382014
Organizational culture and job satisfaction of Greek banking institutions
D Belias, A Koustelios, G Vairaktarakis, L Sdrolias
Procedia-Social and Behavioral Sciences 175, 314-323, 2015
2482015
Transformational leadership and job satisfaction in the banking sector: A review
D Belias, A Koustelios
International Review of Management and Marketing 4 (3), 187-200, 2014
2422014
The impact of leadership and change management strategy on organizational culture
D Belias, A Koustelios
European scientific journal 10 (7), 451-470, 2014
2382014
Leadership and job satisfaction--A review
D Belias, A Koustelios
European Scientific Journal 10 (8), 2014
2202014
Job satisfaction, role conflict and autonomy of employees in the Greek banking organization
D Belias, A Koustelios, L Sdrolias, G Aspridis
Procedia-Social and Behavioral Sciences 175, 324-333, 2015
1952015
Teacher's job satisfaction and selfefficacy: A review
A Gkolia, D Belias, A Koustelios
European Scientific Journal 10 (22), 2014
1882014
Traditional teaching methods vs. teaching through the application of information and communication technologies in the accounting field: Quo Vadis?
B Dimitrios, S Labros, K Nikolaos, M Koutiva, K Athanasios
European scientific journal 9 (28), 2013
1632013
Exploring the association between transformational leadership and teacher’s self-efficacy in Greek education system: A multilevel SEM model
A Gkolia, A Koustelios, D Belias
International Journal of Leadership in Education 21 (2), 176-196, 2018
802018
Job satisfaction as affected by types of leadership: A case study of Greek tourism sector
D Belias, I Rossidis, C Papademetriou, C Mantas
Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism 23 (2), 299-317, 2022
622022
Leadership style, job satisfaction and organizational culture in the Greek banking organization
D Belias, A Koustelios
Journal of Management Research 15 (2), 101-110, 2015
622015
The influence of demographic features on the job satisfaction of Greek bank employees
D Belias, A Koustelios, L Sdrollias, M Koutiva
International Journal of Human Resource Management and Research 3 (4), 15-28, 2013
612013
Organizational culture of Greek Banking Institutions: A case study
D Belias, A Koustelios
International Journal of Human Resource Management and Research 3 (2), 95-104, 2013
582013
Aspects of job design
D Belias, D Sklikas
International Journal of Human Resource Management and Research 3 (4), 85-94, 2013
582013
Strategic management in the hotel industry: proposed strategic practices to recover from COVID-19 global crisis
B Dimitrios, P Christos, R Ioannis, L Vasiliadis
Academic Journal of Interdisciplinary Studies 9 (6), 130-130, 2020
522020
Organizational culture and job burnout–a review
B Dimitrios, V Konstantinos
International journal of research in Business management 2 (1), 43-62, 2014
502014
Human resource management, strategic leadership development and the Greek tourism sector
D Belias, P Trivellas, A Koustelios, P Serdaris, K Varsanis, I Grigoriou
Tourism, Culture and Heritage in a Smart Economy: Third International …, 2017
452017
The impact of principals’ transformational leadership on teachers’ satisfaction: Evidence from Greece
A Gkolia, D Belias, A Koustelios
European Journal of Business and Social Sciences 3 (6), 69-80, 2014
382014
Background characteristics as predictors of Greek teachers’ self-efficacy
A Gkolia, BA Dimitrios, A Koustelios
International Journal of Educational Management 30 (3), 460-472, 2016
372016
Job burnout Greek bank employees: A case study
D Belias, A Koustelios, L Sdrollias, M Koutiva, E Zournatzi
International Journal of Human Resource Management and Research 3 (2), 105-120, 2013
362013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20