Παρακολούθηση
Anouk de Bakker
Anouk de Bakker
researcher / consultant at Deltares
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα deltares.nl
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Infragravity waves: From driving mechanisms to impacts
X Bertin, A de Bakker, A Van Dongeren, G Coco, G André, F Ardhuin, ...
Earth-Science Reviews 177, 774-799, 2018
1292018
Shoreline dissipation of infragravity waves
ATM De Bakker, MFS Tissier, BG Ruessink
Continental Shelf Research 72, 73-82, 2014
1072014
Evolution of the early Antarctic ice ages
D Liebrand, ATM de Bakker, HM Beddow, PA Wilson, SM Bohaty, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 114 (15), 3867-3872, 2017
762017
Nonlinear infragravity–wave interactions on a gently sloping laboratory beach
ATM De Bakker, THC Herbers, PB Smit, MFS Tissier, BG Ruessink
Journal of Physical Oceanography 45 (2), 589-605, 2015
562015
Scaling coastal dune elevation changes across storm‐impact regimes
JW Long, ATM de Bakker, NG Plant
Geophysical Research Letters 41 (8), 2899-2906, 2014
552014
Cross‐shore sand transport by infragravity waves as a function of beach steepness
ATM De Bakker, JA Brinkkemper, F Van der Steen, MFS Tissier, ...
Journal of Geophysical Research: Earth Surface 121 (10), 1786-1799, 2016
532016
Beach steepness effects on nonlinear infragravity‐wave interactions: A numerical study
ATM De Bakker, MFS Tissier, BG Ruessink
Journal of Geophysical Research: Oceans 121 (1), 554-570, 2016
532016
Impacts of wave-induced circulation in the surf zone on wave setup
T Guérin, X Bertin, T Coulombier, A de Bakker
Ocean Modelling 123, 86-97, 2018
412018
Intrawave sand suspension in the shoaling and surf zone of a field‐scale laboratory beach
JA Brinkkemper, ATM De Bakker, BG Ruessink
Journal of Geophysical Research: Earth Surface 122 (1), 356-370, 2017
222017
Infragravity wave propagation and dissipation on a low-sloping laboratory beach
A De Bakker, M Tissier, V Marieu, N Sénéchal, A Ruju, J Lara, ...
Proceedings of the Conference on Coastal Dynamics, 443-452, 2013
222013
Towards a process-based model to predict dune erosion along the Dutch Wadden coast
BG Ruessink, M Boers, PFC Van Geer, ATM De Bakker, A Pieterse, ...
Netherlands Journal of Geosciences 91 (3), 357-372, 2012
162012
Energy transfers and reflection of infragravity waves at a dissipative beach under storm waves
X Bertin, K Martins, A de Bakker, T Chataigner, T Guérin, T Coulombier, ...
Journal of Geophysical Research: Oceans 125 (5), e2019JC015714, 2020
112020
Shortwave sand transport in the shallow surf zone
JA Brinkkemper, T Aagaard, ATM De Bakker, BG Ruessink
Journal of Geophysical Research: Earth Surface 123 (5), 1145-1159, 2018
102018
On the bound wave phase lag
T Guérin, A de Bakker, X Bertin
Fluids 4 (3), 152, 2019
72019
Bispectra of climate cycles show how ice ages are fuelled
D Liebrand, A de Bakker
Climate of the Past 15 (6), 1959-1983, 2019
52019
GLOBEX: Wave dynamics on a shallow sloping beach
H Michallet, BG Ruessink, MVLM da Rocha, A De Bakker, A Ruju, ...
HYDRALAB IV Joint User Meeting, Lisbon, July 2014, 2014
42014
Role of short and long-wave interaction on wave celerity in the surf zone of a low-sloping beach
M Tissier, R Almar, P Bonneton, H Michallet, F Birrien, A de Bakker, ...
7th International Conference on Coastal Dynamics, 1677-1686, 2013
42013
Recent Advances in Tidal Inlet Morphodynamic Modelling
X Bertin, B Mengual, A de Bakker, T Guérin, K Martins, M Pezert, ...
Journal of Coastal Research 95 (SI), 1016-1020, 2020
22020
Infragravity waves-propagation, dissipation and sediment transport in the inner surf zone of a low sloping beach.
ATM De Bakker
12012
Correction: Guérin, T., et al. On the Bound Wave Phase Lag. Fluids 2019, 4, 152
T Guérin, A de Bakker, X Bertin
Fluids 5 (4), 210, 2020
2020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20