Παρακολούθηση
Vikram Kapila
Vikram Kapila
NYU Tandon School of Engineering
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nyu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Spacecraft Formation Flying: Dynamics and Control
V Kapila, AG Sparks, JM Buffington, Q Yan
AIAA Journal of Guidance, Control, and Dynamics 23, 561-564, 2000
4252000
Quaternion-based adaptive attitude tracking controller without velocity measurements
BT Costic, DM Dawson, MS de Queiroz, V Kapila
Journal of Guidance, Control, and Dynamics 24 (6), 1214-1222, 2001
3452001
Actuator saturation control
V Kapila, K Grigoriadis
CRC Press, 2002
3292002
Adaptive nonlinear control of multiple spacecraft formation flying
MS De Queiroz, V Kapila, Q Yan
Journal of Guidance, Control, and Dynamics 23 (3), 385-390, 2000
3132000
Optimal path planning for unmanned air vehicles with kinematic and tactical constraints
G Yang, V Kapila
Proceedings of the 41st IEEE Conference on Decision and Control, 2002. 2 …, 2002
2182002
Experimental Validation of a Nonlinear Backstepping Liquid Level Controller for a State Coupled Two Tank System
H Pan, H Wong, V Kapila, MS de Queiroz
Control Engineering Practice 13, 27-40, 2005
1852005
Adaptive Tracking Control Using Synthesized Velocity from Attitude Measurements
H Wong, MS de Queiroz, V Kapila
Automatica 37, 947-953, 2001
1852001
Adaptive nonlinear control for spacecraft formation flying with coupled translational and attitude dynamics
H Pan, V Kapila
Proceedings of the 40th IEEE Conference on Decision and Control (Cat. No …, 2001
1802001
Mixed-reality learning environments: Integrating mobile interfaces with laboratory test-beds
JA Frank, V Kapila
Computers & Education 110, 88-104, 2017
1282017
Memoryless H∞ controllers for discrete-time systems with time delay
V Kapila, WM Haddad
Automatica 34 (9), 1141-1144, 1998
1211998
Adaptive output feedback tracking control of spacecraft formation
H Wong, V Kapila, AG Sparks
International Journal of Robust and Nonlinear Control: IFAC‐Affiliated …, 2002
1052002
Closed-Loop Input Shaping for Flexible Structures using Time-Delay Control
V Kapila, A Tzes, Q Yan
ASME Journal of Dynamics, Measurement, and Control 122, 454-460, 2000
1032000
Output feedback control for spacecraft formation flying with coupled translation and attitude dynamics
H Wong, H Pan, V Kapila
Proceedings of the 2005, American Control Conference, 2005., 2419-2426, 2005
942005
Absolute stability criteria for multiple slope-restricted monotonic nonlinearities
WM Haddad, V Kapila
IEEE Transactions on Automatic Control 40 (2), 361-365, 1995
921995
A Multivariable Extension of the Tsypkin Criterion Using a Lyapunov Function Approach
V Kapila, WM Haddad
Decision and Control, 1994., Proceedings of the 33rd IEEE Conference on, 843-844, 1994
881994
Lessons learned from conducting a K-12 project to revitalize achievement by using instrumentation in Science Education
V Kapila, M Iskander
Journal of STEM Education 15 (1), 2014
842014
Fuel optimal maneuvers for multiple spacecraft formation reconfiguration using multi-agent optimization
G Yang, Q Yang, V Kapila, D Palmer, R Vaidyanathan
Int. J. Robust and Nonlinear Contra, to appear 12, 243-283, 2002
812002
Nonlinear dynamics and output feedback control of multiple spacecraft in elliptical orbits
Q Yan, G Yang, V Kapila, MS de Queiroz
Proceedings of the 2000 American Control Conference. ACC (IEEE Cat. No …, 2000
662000
Realizing mixed-reality environments with tablets for intuitive human-robot collaboration for object manipulation tasks
JA Frank, M Moorhead, V Kapila
2016 25th IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive …, 2016
602016
Pulse-based periodic control for spacecraft formation flying
Q Yan, V Kapila, AG Sparks
Proceedings of the 2000 American Control Conference. ACC (IEEE Cat. No …, 2000
602000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20