Παρακολούθηση
George Panagopoulos
George Panagopoulos
University of Luxembourg
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα polytechnique.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Pytorch geometric temporal: Spatiotemporal signal processing with neural machine learning models
B Rozemberczki, P Scherer, Y He, G Panagopoulos, A Riedel, ...
Proceedings of the 30th ACM international conference on information …, 2021
1682021
Transfer Graph Neural Networks for Pandemic Forecasting
G Panagopoulos, G Nikolentzos, M Vazirgiannis
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2021
1362021
Detecting rising stars in dynamic collaborative networks
G Panagopoulos, G Tsatsaronis, I Varlamis
Journal of Informetrics 11 (1), 198-222, 2017
552017
Multi-task learning for influence estimation and maximization
G Panagopoulos, FD Malliaros, M Vazirgiannis
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 34 (9), 4398-4409, 2020
39*2020
Absence of Stressful Conditions Accelerates Dexterous Skill Acquisition in Surgery.
A Pavlidis, I., Zavlin, D., Khatri, A. R., Wesley, A., Panagopoulos, G., & Echo
Scientific Reports 9 (1), 1747, 2019
272019
Forecasting markers of habitual driving behaviors associated with crash risk
G Panagopoulos, I Pavlidis
IEEE transactions on intelligent transportation systems 21 (2), 841-851, 2019
242019
Influence maximization using influence and susceptibility embeddings
G Panagopoulos, FD Malliaros, M Vazirgianis
Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media 14 …, 2020
182020
Performance in the courtroom: Automated processing and visualization of appeal court decisions in france
P Boniol, G Panagopoulos, C Xypolopoulos, RE Hamdani, DR Amariles, ...
arXiv preprint arXiv:2006.06251, 2020
142020
Multi-Task Learning for Commercial Brain Computer Interfaces
G Panagopoulos
2017 IEEE 17th International Conference on Bioinformatics and Bioengineering …, 2017
142017
Diffugreedy: An influence maximization algorithm based on diffusion cascades
G Panagopoulos, FD Malliaros, M Vazirgiannis
Complex Networks and Their Applications VII: Volume 1 Proceedings The 7th …, 2019
112019
Scientometrics for success and influence in the microsoft academic graph
G Panagopoulos, C Xypolopoulos, K Skianis, C Giatsidis, J Tang, ...
Complex Networks and Their Applications VIII: Volume 2 Proceedings of the …, 2020
62020
Creative Stories: A Storytelling Game Fostering Creativity.
A Koukourikos, P Karampiperis, G Panagopoulos
International Association for Development of the Information Society, 2014
62014
Maximizing influence with graph neural networks
G Panagopoulos, N Tziortziotis, M Vazirgiannis, F Malliaros
Proceedings of the International Conference on Advances in Social Networks …, 2023
32023
Can Author Collaboration Reveal Impact? The Case of h-index
G Nikolentzos, G Panagopoulos, I Evdaimon, M Vazirgiannis
Predicting the Dynamics of Research Impact, 177-194, 2021
32021
From computational creativity metrics to the principal components of human creativity
P Karampiperis, A Koukourikos, G Panagopoulos
Knowledge, Information and Creativity Support Systems: Selected Papers from …, 2016
22016
Neural Ordinary Differential Equations for Modeling Epidemic Spreading
C Kosma, G Nikolentzos, G Panagopoulos, JM Steyaert, M Vazirgiannis
Transactions on Machine Learning Research, 2023
12023
Creativity Profiling Server: Modelling the Principal Components of Human Creativity over Texts.
G Panagopoulos, P Karampiperis, A Koukourikos, S Konstantinidis
UMAP Workshops, 2015
12015
Graph Neural Networks for Treatment Effect Prediction
G Panagopoulos, D Malitesta, FD Malliaros, J Pang
arXiv preprint arXiv:2403.19289, 2024
2024
Learning Influence Representations : Methods and Applciations
G Panagopoulos
Ecole Polytechnique, 2022
2022
Influence Learning and Maximization
G Panagopoulos, FD Malliaros
International Conference on Web Engineering, 547-550, 2021
2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20