Παρακολούθηση
Francis Bach
Francis Bach
Inria - Ecole Normale Supérieure
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inria.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Online learning for matrix factorization and sparse coding.
J Mairal, F Bach, J Ponce, G Sapiro
Journal of Machine Learning Research 11 (1), 2010
29772010
Online dictionary learning for sparse coding
J Mairal, F Bach, J Ponce, G Sapiro
Proceedings of the 26th annual international conference on machine learning …, 2009
25192009
Kernel independent component analysis
FR Bach, MI Jordan
Journal of machine learning research 3 (Jul), 1-48, 2002
23402002
Online learning for latent dirichlet allocation
M Hoffman, F Bach, D Blei
advances in neural information processing systems 23, 2010
20032010
Non-local sparse models for image restoration
J Mairal, F Bach, J Ponce, G Sapiro, A Zisserman
2009 IEEE 12th International Conference on Computer Vision (ICCV), 2272-2279, 2009
19442009
Multiple kernel learning, conic duality, and the SMO algorithm
FR Bach, GRG Lanckriet, MI Jordan
Proceedings of the twenty-first international conference on Machine learning, 6, 2004
19082004
SimpleMKL
A Rakotomamonjy, F Bach, S Canu
Journal of Machine Learning Research 9, 2491-2521, 2008
17602008
SAGA: A fast incremental gradient method with support for non-strongly convex composite objectives
A Defazio, F Bach, S Lacoste-Julien
Advances in neural information processing systems 27, 1646-1654, 2014
17102014
Learning mid-level features for recognition
YL Boureau, F Bach, Y LeCun, J Ponce
2010 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern …, 2010
13842010
Supervised dictionary learning
J Mairal, J Ponce, G Sapiro, A Zisserman, F Bach
Advances in neural information processing systems 21, 2008
13742008
Minimizing finite sums with the stochastic average gradient
M Schmidt, N Le Roux, F Bach
Mathematical Programming 162 (1), 83-112, 2017
12042017
Minimizing finite sums with the stochastic average gradient
M Schmidt, N Le Roux, F Bach
Mathematical Programming 162 (1), 83-112, 2017
12042017
Minimizing finite sums with the stochastic average gradient
M Schmidt, N Le Roux, F Bach
Mathematical Programming 162 (1), 83-112, 2017
12042017
Optimization with sparsity-inducing penalties
F Bach, R Jenatton, J Mairal, G Obozinski
Foundations and Trends® in Machine Learning 4 (1), 1-106, 2012
11712012
Task-driven dictionary learning
J Mairal, F Bach, J Ponce
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 34 (4), 791-804, 2011
9822011
Discriminative learned dictionaries for local image analysis
J Mairal, F Bach, J Ponce, G Sapiro, A Zisserman
2008 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 1-8, 2008
9692008
A stochastic gradient method with an exponential convergence rate for finite training sets
N Le Roux, MW Schmidt, FR Bach
Advances in Neural Information Processing Systems 25, 3-6, 2013
9112013
A Stochastic Gradient Method with an Exponential Convergence _Rate for Finite Training Sets
N Roux, M Schmidt, F Bach
Advances in Neural Information Processing Systems 25, 2012
8962012
A stochastic gradient method with an exponential convergence _rate for finite training sets
N Roux, M Schmidt, F Bach
Advances in neural information processing systems 25, 2663-2671, 2012
8962012
Consistency of the group lasso and multiple kernel learning.
FR Bach
Journal of Machine Learning Research 9 (6), 2008
8742008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20