Παρακολούθηση
Nuno M. C. Martins
Nuno M. C. Martins
Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tecnico.ulisboa.pt
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
CFD modeling of transient flow in pressurized pipes
NMC Martins, AK Soares, HM Ramos, DIC Covas
Computers & Fluids 126, 129-140, 2016
852016
Velocity-distribution in pressurized pipe flow using CFD: Accuracy and mesh analysis
NMC Martins, NJG Carrico, HM Ramos, DIC Covas
Computers & Fluids 105, 218-230, 2014
592014
CFD and 1D approaches for the unsteady friction analysis of low Reynolds number turbulent flows
NMC Martins, B Brunone, S Meniconi, HM Ramos, DIC Covas
Journal of Hydraulic Engineering 143 (12), 04017050, 2017
432017
Maximum transient pressures in a rapidly filling pipeline with entrapped air using a CFD model
NMC Martins, JN Delgado, HM Ramos, DIC Covas
Journal of Hydraulic Research, 1-14, 2017
402017
Investigation of transient vaporous cavitation: experimental and numerical analyses
AK Soares, NMC Martins, DIC Covas
Procedia Engineering 119, 235-242, 2015
362015
Ball valve behavior under steady and unsteady conditions
JPBCC Ferreira, NMC Martins, DIC Covas
Journal of Hydraulic Engineering 144 (4), 04018005, 2018
282018
Efficient computational fluid dynamics model for transient laminar flow modeling: Pressure wave propagation and velocity profile changes
NMC Martins, B Brunone, S Meniconi, HM Ramos, DIC Covas
Journal of Fluids Engineering 140 (1), 011102, 2018
272018
Efficient computational fluid dynamics model for transient laminar flow modeling: Pressure wave propagation and velocity profile changes
NMC Martins, B Brunone, S Meniconi, HM Ramos, DIC Covas
Journal of Fluids Engineering 140 (1), 011102, 2018
272018
Uncertainties in hydraulic transient modelling in raising pipe systems: laboratory case studies
JN Delgado, NMC Martins, DIC Covas
Procedia Engineering 70, 487-496, 2014
182014
Transient vaporous cavitation in a horizontal copper pipe
AK Soares, NMC Martins, DIC Covas
Journal of Hydraulic Research 55 (5), 731-736, 2017
152017
Liquid flow and entrapped air behaviours in an experimental set-up using CFD analysis
SC Martins, NMC Martins, HM Ramos, AB Almeida
Pressure Surge 11, 2012
10*2012
Including auditory tube function on models is relevant to assess water exposure after tympanostomy tubes–Multiphase computerized fluid dynamics model
J Subtil, N Martins, T Nunes, D Covas, P Vera-Cruz, R Voegels, J Paco
International journal of pediatric otorhinolaryngology 111, 187-191, 2018
92018
Entrapped air pocket analysis using CFD
NMC Martins, AK Soares, HM Ramos, DIC Covas
Proc., 12th Int. Conf. on Pressure Surges, Dublin, 2015
82015
Hydraulic transient experimental study in a copper pipe
P PUNTORIERI, G Barbaro, NMC Martins, D COVAS, V Fiamma
WIT Transactions on Engineering Sciences 115, 27-33, 2017
62017
Velocity-distribution in pressurized pipe flow using CFD: Mesh Independence Analysis
NMC Martins, NJG Carriço, DIC Covas, HM Ramos
3rd IAHR Europe Congress, 2014
52014
Induced circulation by plunging and submerged jets in circular water storage tanks using CFD
NMC Martins, DIC Covas
Water 14 (8), 1277, 2022
42022
Hydroenergy Harvesting Assessment: The Case Study of Alviela River
PFG Oliveira, N Martins, P Fontes, D Covas
Water 13 (13), 1764, 2021
42021
Characterisation of low-Reynolds number flow through an orifice: CFD results vs. laboratory data
NMC Martins, DIC Covas, S Meniconi, C Capponi, B Brunone
Journal of Hydroinformatics 23 (4), 709-723, 2021
32021
Wall shear stress in unsteady flow analysis using CFD
NM Martins, AK Soares, HM Ramos, DI Covas
Proc., 12th Int. Conf. on Pressure Surges, Dublin, 2015
32015
C., 2018,“Efficient Computational Fluid Dynamics Model for Transient Laminar Flow Modeling: Pressure Wave Propagation and Velocity Profile Changes,”
NMC Martins, B Brunone, S Meniconi, HM Ramos, DI Covas
ASME J. Fluids Eng 140 (1), 011102, 0
3
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20