Παρακολούθηση
Barry Haddow
Barry Haddow
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inf.ed.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Neural machine translation of rare words with subword units
R Sennrich, B Haddow, A Birch
arXiv preprint arXiv:1508.07909, 2015
82372015
Improving neural machine translation models with monolingual data
R Sennrich, B Haddow, A Birch
arXiv preprint arXiv:1511.06709, 2015
28862015
Findings of the 2017 conference on machine translation (wmt17)
O Bojar, R Chatterjee, C Federmann, Y Graham, B Haddow, S Huang, ...
Association for Computational Linguistics, 2017
13682017
Findings of the 2014 workshop on statistical machine translation
O Bojar, C Buck, C Federmann, B Haddow, P Koehn, J Leveling, C Monz, ...
Proceedings of the ninth workshop on statistical machine translation, 12-58, 2014
12282014
Findings of the 2019 conference on machine translation (WMT19)
L Barrault, O Bojar, MR Costa-Jussa, C Federmann, M Fishel, Y Graham, ...
ACL, 2019
7042019
Edinburgh neural machine translation systems for WMT 16
R Sennrich, B Haddow, A Birch
arXiv preprint arXiv:1606.02891, 2016
5922016
Overview of BioCreative II gene mention recognition
L Smith, LK Tanabe, RJ Ando, CJ Kuo, IF Chung, CN Hsu, YS Lin, ...
Genome biology 9, 1-19, 2008
5192008
Linguistic input features improve neural machine translation
R Sennrich, B Haddow
arXiv preprint arXiv:1606.02892, 2016
4732016
Nematus: a toolkit for neural machine translation
R Sennrich, O Firat, K Cho, A Birch, B Haddow, J Hitschler, ...
arXiv preprint arXiv:1703.04357, 2017
4432017
Controlling politeness in neural machine translation via side constraints
R Sennrich, B Haddow, A Birch
Proceedings of the 2016 Conference of the North American Chapter of the …, 2016
3492016
Evaluating discourse phenomena in neural machine translation
R Bawden, R Sennrich, A Birch, B Haddow
arXiv preprint arXiv:1711.00513, 2017
2962017
Interactive assistance to human translators using statistical machine translation methods
P Koehn, B Haddow
Proceedings of MT Summit 12, 73-80, 2009
2362009
ParaCrawl: Web-scale acquisition of parallel corpora
M Bañón, P Chen, B Haddow, K Heafield, H Hoang, M Esplà-Gomis, ...
Association for Computational Linguistics (ACL), 2020
2152020
Recognising nested named entities in biomedical text
B Alex, B Haddow, C Grover
Biological, translational, and clinical language processing, 65-72, 2007
2012007
The University of Edinburgh's neural MT systems for WMT17
R Sennrich, A Birch, A Currey, U Germann, B Haddow, K Heafield, ...
arXiv preprint arXiv:1708.00726, 2017
1972017
Findings of the 2021 conference on machine translation (WMT21)
A Farhad, A Arkady, B Magdalena, B Ondřej, C Rajen, C Vishrav, ...
Proceedings of the Sixth Conference on Machine Translation, 1-88, 2021
1582021
Assisted curation: does text mining really help
B Alex, C Grover, B Haddow, M Kabadjov, E Klein, M Matthews, ...
Pac Symp Biocomput 5, 56-67, 2008
1292008
Survey of low-resource machine translation
B Haddow, R Bawden, AVM Barone, J Helcl, A Birch
Computational Linguistics 48 (3), 673-732, 2022
1192022
Regularization techniques for fine-tuning in neural machine translation
AVM Barone, B Haddow, U Germann, R Sennrich
arXiv preprint arXiv:1707.09920, 2017
1142017
Findings of the 2022 conference on machine translation (WMT22)
T Kocmi, R Bawden, O Bojar, A Dvorkovich, C Federmann, M Fishel, ...
Proceedings of the Seventh Conference on Machine Translation (WMT), 1-45, 2022
1112022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20